Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fiskální politika

Fiskální politika


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370, Tachov

Charakteristika: Seminární práce stručně vysvětluje pojem fiskální politika a pojmy s ní související. V textu naleznete i obrázkovou animaci jako vysvětlení dané problematiky.

Obsah

1.
Co je to fp
2.
Cíle
3.
Nástroje
4.
Veřejné rozpočty, státní rozpočet
5.
Saldo
6.
Typy fp
7.
Financování státu (obr.)
8.
Nástroje fp

Úryvek

"Cíle:
• nízká nezaměstnanost
• stabilní cenová hladina
• ekonomický růst
Nástroje: veřejné rozpočty
Co spadá pod veřejné rozpočty: státní rozpočet (spravuje vláda),rozpočty zdravotních pojišťoven, rozpočty územně samostatných celků (obcí, měst, krajů), mimorozpočtové fondy (např. státní fond kultury, živ.prostředí)
Státní rozpočet
Příjmy- daně, cla, sociání pojistky, úvěry, dotace
Výdaje- dotace, výdaje jdn. Kapitol (školství, armáda...), úroky ze státního dluhu
Saldo= výsledek hospodaření
• přebytkové (+)
• nulové (0)
• deficitní (-)
Typy FP: expanzivní (vzniká schodek v rozpočtu), neutrální (vyrovnaný), restriktivní( přebytkový, snižuje se státní dluh)"

Poznámka

Práce obsahuje malé schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5372043a44d33.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
x5372043a44d33.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse