Formy mezd


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma formy mezd.

Obsah

1.
Formy mezd - zápis

Úryvek

"Formy mezd:
a) časová – závisí na počtu odpracovaných hodin
b) úkolová – závisí na množství odvedené práce
c) podílová – je závislá na dosažené tržbě
d) smíšená – je kombinací časové, úkolové a podílové mzdy
e) pevný měsíční plat – platí hlavně pro THP

Výpočet časové mzdy
- Zaměstnanec má stanovený hodinový mzdový tarif nebo měsíční tarif
- U hodinové mzdy se celková mzda vypočítá: hodinyvo mzdový tarif x odpracované hodiny
U měsíčního tarifu se postupuje takto:
- Při odpracování všech směn v měsíci zaměstnanci náleží celý mzdový tarif
- Za omluvení v práci ( řádná dovolená, pracovní neschopnost) se měsíční tarif sníží o částku, která připadá na dobu nepřítomnosti zaměstnance v konkrétním měsíci ( např. v měsíci s 20 pracovními dny se sníží tarif o jednu dvacetinu za každý den nepřitomnosti
- Při přesčasové práci se měsíční tarif zváší za každou hodinu navíc o částku, která představuje hodinovou část měsíčního tarifu
a) výpočet tarifní mzdy při neodpracování stanovené pracovní doby:
v kalendářním měsíci s 22 pracovními směnami odpracoval truhlář 18 pracovních směn, 4 směny neodpracoval z důvodu čerpání řádné dovolené. Pracovní doba osum hodin, hodinový mzdový tarif je 60 kč.
Přiznaná tarifní mzda: 18 * 8 * 60 = 8640 kč
b) v témže měsíci odpracovala ekonomka 18 směn, 4 dny neodpracovala z důvodu čerpání ŘD, měsíční tarif 1200.
1200/22 = 545,45 za den
545,45 * 18 9818 kč

Výpočet tarifní mzdy při přesčasové práci
a) v kalendářním m ěsíci s 21 směnami odpracoval truhlář všechny směny navíc dvě směny. HMT 60 Kč, PD – 8 hod.
tarifní mzda = 21 + 2 * 8 * 60 = 11040 kč

b) v témže měsíci odpracovala ekonomka také všech 21 směn, navíc dvě směny přesčas. Měsíční tarif = 12000 kč, nominální fond pracovní doby v měsíci = 168 hod.
tarifní mzda = 1200/168 = 71,43 kč za hod.
2*8 =16 hod * 71,43 = 1142,86
12000+1142,86 = 13143

Mzda za práci přesčas
- Za práci přes čas náleží zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 25% průměrného výdělku nebo náhradní volno
Př. dělník odpracoval všech 20 pracovních směn a navíc dvě směny přesčas. PD je osum hodin, HMT = 70 kč a průměrný výdělek činí 76,22 kč na hodinu. Vypočtěte jeho mzdu příplatků

Přiznaná tarifní mzda : 70 * 20 * 8 = 11200+2*8*7 = 1120
Příplatek 76,2*25% = 19,05 * 16 = 304,8

Celkem: 12320 + 304,8 = 12624,8 KČ = 12625 KČ"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: formy_mezd.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Formy_mezd.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2122x
2. Vypravování 1552x
3. Reportáž 1276x
4. Lakomec-Moliere 623x
5. Slohové práce 384x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 260x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 214x
10. Odpověď na urgenci 204x