Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fotosyntéza - prezentace

Fotosyntéza - prezentaceKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Prezentace z biologie poskytuje komplexní informace o fotosyntéze. Charakterizuje části tohoto procesu včetně zapojených látek a uvádí také faktory a význam fotosyntézy.

Obsah

1.
Co je to fotosyntéza
2.
Kde fotosyntéza probíhá
3.
Složení slunečného záření
4.
Fotosyntetické pigmenty
4.1.
Chlorofyly
4.2.
Karotenoidy
4.3.
Fykobiliny
5.
Schéma fotosyntézy
6.
Rovnice fotosyntézy
7.
Cyklická fosforylace
7.1.
Schéma
7.2.
Význam
8.
Necyklická fosforylace
8.1.
Schéma
8.2.
Význam
9.
Fotolýza vody
10.
Sekundární procesy
11.
Calvinův cyklus
11.1.
Schéma
12.
C-3 rostliny
13.
C-4 rostliny
13.1.
Cyklus
14.
CAM rostliny
14.1.
Cyklus
15.
Na čem fotosyntéza závisí
15.1.
Vnitřní faktory
15.2.
Vnější faktory
16.
Význam fotosyntézy

Úryvek

"FOTOSYNTÉZA
Co je fotosyntéza?
složitý biochemický proces
nejvýznamnější anabolický proces
mění se světelná energie na chemickou energii
chemická energie se ukládá do vazeb organických látek
organické látky vznikají z jednoduchých anorganických látek – vody a oxidu uhličitého
Kde fotosyntéza probíhá?
Jaké je složení slunečního záření?
K čemu slouží fotosyntetické pigmenty?

zachycují fotony z různých částí spektra
jedině chlorofyl a transformuje světelnou energii na chemickou
ostatní pigmenty fotony usměrňují k chlorofylu a
uloženy na membráně tylakoidů

Jaké fotosyntetické pigmenty rozlišujeme?
chlorofyly – zelená barviva
vyšší rostliny, zelené řasy: chlorofyly a, b
hnědé řasy: chlorofyly a, c
červené řasy: chlorofyly a, d
bakterie: bakteriochlorofyly a, b
karotenoidy – žlutooranžové
xantofyly
karoteny
fykobiliny
fykoerytrin – červenofialový
fykocyanin – modrozelený

Jak vypadá schéma fotosyntézy?
Jaká je rovnice fotosyntézy?
Co charakterizuje primární procesy?

potřebují přímé dodávky světla
probíhají na tylakoidech chloroplastů
zahrnují
cyklickou fotofosforylaci
necyklickou fotofosforylaci
fotolýzu vody
Jak probíhá cyklická fosforylace?

kvantum světla uvede chlorofyl fotosystému I (P700) do excitovaného stavu
vyrazí se elektrony
systém přenašečů je vrátí na původní místo
cestou předají energii na tvorbu ATP

Jaké je schéma cyklické fosforylace?
Jaký je význam cyklické fosforylace?

hromadí se zásoby ATP
při trvalém osvětlení by stačil zásobit organismus energií
Jak probíhá necyklická fosforylace?
spojena s fotolýzou vody
propojení obou fotosystémů
kvantum světla uvede chlorofyl fotosystému I (P700) do excitovaného stavu
vyrazí se elektrony
spojují se s vodíkovými ionty  vodíkové radikály
ty reagují s koenzymem NADP+ na NADPH + H+ = redukční činidlo pro sekundární procesy"

Poznámka

Součástí práce je množství schémat a dalších ilustrací.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514cbf9c49b98.zip (3235 kB)
Nezabalený formát:
Fotosynteza.ppt (3380 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse