Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fraktury - hojení a jejich komplikace

Fraktury - hojení a jejich komplikaceKategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou hojení kostních zlomenin. Popisuje druhy hojení fraktur a jejich komplikace.

Obsah

1.
Hojení kostních zlomenin
2.
Další postup hojení
3.
Komplikace při zlomeninách

Úryvek

"Hojení kostních zlomenin probíhá obdobně jako hojení ran. Fraktura kosti je vždy provázena zánětlivou úklidovou reakcí a krvácením z poraněných cév hlavně v okostici. Prostor mezi úlomky kosti i v jejich okolí se vyplní sraženou krví. Následuje organizace fibrinových hmot nespecifickou granulační tkání, která se vyvíjí ve vazivový svazek (callus). Callus spojuje úlomky kosti a je i v měkkých tkáních v okolí kosti. Kalcifikuje a mění se v primitivní kostěnný svalek.
Další postup hojení spočívá v tom, že se primitivní kost postupně odbourává a nahrazuje zralou lamelární kostí. Takto se vytvoří definitivní kostěný svalek, který však stále ještě má podstatně větší objem, než by bylo třeba ke zcelení fragmentů. Byly – li fragmenty fixačním obvazem správně umístěny a upevněny, takže mezi nimi nezůstala podstatnější mezera, dochází pomalu k dalšímu vstřebávání a úpravě svalku, takže po delší době kost může nabýt téměř normálního vzhledu – svalek definitivní.
Hojení zlomenin se tudíž liší od jiných pochodů tím, že jeho výsledkem je tkáň funkčně rovnocenná, nikoli jizva.

Komplikace při zlomeninách hrozí. Jejich výčet by mohl být velmi dlouhý, takže spíše stručněji. Platí, že čím závažnější úraz, tím je riziko větší. Pokud nedojde ke zhojení zlomeniny ani po 4-6 měsících, hovoříme o takzvaném pakloubu (pseudoartrózou).. Tedy stavu, kdy v místě zlomeniny nedošlo ke spojení kostí a tudíž kost není srostlá ( plochy lomu se spojí vazivovým svalkem, ten se však nezmění v kost, nýbrž zůstane trvale vazivový, tzn. výsledek se rovná jizvě). Toto riziko hrozí všude tam, kde je zlomená kost nedostatečně nebo přerušovaně znehybněna, úlomky jsou v nedostatečném kontaktu nebo vázne jejich prokrvení, nebo pokud je přítomna infekce. Pakloub se většinou léčí operativně.
Komplikací může být také zhojení kosti ve špatném postavení. Některé zlomeniny jsou velmi nestabilní a k posunu může dojít i po několika týdnech. Proto je nutno zlomeniny opakovaně rentgenologicky kontrolovat a nestabilní zlomeniny je nutno co nejdříve operovat.
U otevřených nebo operovaných zlomenin hrozí zavlečení infekce do místa zlomeniny a následně může vzniknout zánět kosti (osteomyelitida). Léčení infekce kosti je někdy velmi svízelné. Většinou se musí operovat. Veškerá neživá a postižená tkáň se musí odstranit, zlomenina stabilizovat a podávají se antibiotika. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.ordinace.cz/clanek/zlomeniny/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4979fef3c793e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Fraktury_hojeni.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse