Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fraktury - klasifikace a jejich charakteristika

Fraktury - klasifikace a jejich charakteristika


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje základní klasifikaci zlomenin a jejich charakteristiku. Velmi stručně popisuje příčiny zlomení, poté se již věnuje charakteristice patologické fraktury, zmiňuje zavřenou a otevřenou frakturu. Zabývá se makroskopickým nálezem i tím, co nastává při rozříznutí měkkých částí. Závěr se věnuje úplné a neúplné fraktuře, včetně fragmentů.

Obsah

1.
Příčiny zlomení
2.
Patologická fraktura
3.
Základní rozlišení (úplné, subperiostální a neúplné fraktury)
4.
Zavřená a otevřená fraktura
5.
Makroskopický nález při čerstvé fraktuře
6.
Rozříznutí měkkých částí
7.
Úplná fraktura
7.1.
Fragmenty
8.
Neúplné fraktury

Úryvek

"Příčinou zlomení kosti je nejčastěji zevní trauma, jehož síla přesahuje pevnost kosti v ohybu, na tlak, kroucení nebo tah.
Vzácněji nastane zlomení z vnitřních příčin, totiž prudkým stahem svalů např. křečemi při epilepsii, tetanu apod. Tyto fraktury se označují jako spontánní. Zvláštní spontánní, příčné a neúplné, většinou symetricky mnohočetné fraktury metlys dlouhých kostí jsou podkladem příznaků Milkmanova syndromu, resp. tzv. pochodových fraktur.
Patologická fraktura vzniká v chorobně změněné kosti při zatížení, jež leží ve fysiologických mezích. Příčinou patologické fraktury může být osteogenesis imperfekta, osteoporosa, rachitis, osteomalacie, osteodystrophia fibrosa, osteosklerosa, dále cysta a nádor primární nebo metastatický atd.
Základní vzhled fraktur vede k rozdělení fraktur na úplné (kompletní), při nichž souvislost kosti a periostu je zcela přerušena, dále subperiostální, kde je kost sice přerušena, ale periost zůstává v souvislosti, a konečně neúplné, jejichž hlavní zástupce je infrakce (nalomení).
Důležité je rozlišení mezi frakturou zavřenou, jež nastane pod neporušenou kůží, a otevřenou, při níž kůže je roztržena přímo traumatem (střelnou ranou, rozhmožděním) nebo druhotně tím, že hrotitý fragment probodne kůži. Otevřené fraktuře se jinak také říká komplikovaná.
Makroskopický nález při čerstvé fraktuře je charakteristický. Část těla postižená čerstvou frakturou je zpravidla zduřelá, kůží modravě prosvítá hematom. Pokud fraktura postihuje končetinu, nacházíme charakteristickou změnu tvaru, jež závisí na dislokaci fragmentů (zkrácení, ohnutí) a abnormální pohyblivost, jež však se někdy po smrti těžko zjišťuje pro ztuhlost svalů. Krepitace, zvláštní pocit, který vzniká třením fragmentů o sebe, když zlomenou končetinou pohybujeme, nebývá na mrtvole tak patrná jako za živa."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4979fe271ed0a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Fraktury_charakteristika.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse