Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby

Francis Scott Fitzgerald - Velký GatsbyKategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Velký Gatsby, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Forma (literární druh, výrazová forma, literární žánr, literární směr, slovní zásoba, kompozice)
2.
Obsah (postavy, děj, čas, prostor, hlavní myšlenka)
3.
Společensko-historické pozadí
4.
Autor (život a dílo)
5.
Inspirace
6.
Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druh: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: román (velmi rozsáhlé dílo, obsahuje více dějových linií, mnoho postav, vícero prostředí)

Literární směr: reakce na 1.sv. válku, autor se řadí do ztracené generace

Slovní zásoba: spisovný jazyk, autor se hodně věnuje popisům - Gatsbyho majetku obzvlášť

Kompozice: vyprávěna ich-formou (Nickem Carrawayem), retrospektivně

OBSAH

Postavy:
Jay Gatsby - v mládí býval chudý, pak se z něj stal překupník alkoholu a dostal se mezi smetánku; přítel Nicka a milenec Daisy
Daisy - v mládí milovala Gatsbyho, který musel odejít do války, s čímž se dlouho vyrovnávala; pak si po nějaké době vzala Toma; milenka Gatsbyho, manželka Toma a sestřenice Nicka
Nick Carraway - obchodník s cennými papíry, jenž se snaží osamostatnit; přítel Gatsbyho, milenec Jordan a bratranec Daisy
Tom Buchanan - manžel Daisy, milenec Myrtle
Myrtle - milenka Toma, manželka Wilsona
Wilson - manžel Myrtle, vrah Gatsbyho
Jordan - milenka Nicka

Děj:
Děj začíná několik let po 1.sv. v. , kdy mladý Nick Carraway z amerického středozápadu, který je vypravěčem příběhu, přijíždí do NY, aby zde na burze vydělal nějaké peníze. Zabydlí se na ostrově Long Island na Západním Vejci blízko výstavné rezidence tajemného mladého milionáře Jaye Gatsbyho.
Nick se setkává se svojí hodně povrchní vzdálenou sestřenicí Daisy, vdanou za Nickova známého Toma Buchanana, se kterým má Daisy malou dcerku. Manželství však není zcela šťastné, Nick dokonce osobně poznává Tomovu milenku Myrtle Wilsonovou, ženu majitele blízké autoopravny, pracovitého George Wilsona. Nick se seznámí se svým sousedem Gatsbym a je zván na jeho pravidelné monstrózní večírky, zapadne do zdejší pestré společnosti. Seznámí se také s půvabnou mladou hráčkou golfu Jordan Bakerovou. Stane se přítelem Gatsbyho a získává tak jedinečnou příležitost se dozvědět něco více o tomto člověku, o jehož minulosti na veřejnosti kolují pouze nepodložené legendy či pomluvy.
Postupně se dozvídá detaily nejen o přinejmenším podezřelých obchodech Gatsbyho s alkoholem, do kterých je zapojen i známý podvodník Meyer Wolfsheim, ale i celou historii jeho tajemného života. Gatsby se původně jmenoval Gatz a pocházel z chudé rodiny, velmi se však toužil vypracovat, a tak utekl z domova. Potkal milionáře Dana Codyho, který mu později dopomohl k penězům. Ještě více však jeho život poznamenala láska k mladé bohaté dívce Daisy, milence však od sebe oddělilo jednak rozdílné společenské postavení a také válka, ve které byl Gatsby povýšen na majora, což mu také umožnilo strávit několik měsíců v anglickém Oxfordu na tamější univerzitě. Během té doby se však Daisy provdala. Vychází tak najevo, že životní láskou Gatsbyho je žena Toma Buchanana Daisy. Gatsby se s Daisy znovu setkává v Nickově domě, čímž způsobí rozvrat jejího manželství s Tomem."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x546620933e310.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Velky_Gatsby_Fitzgerald.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse