Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Adolf Šubert: Jan Výrava

František Adolf Šubert: Jan VýravaKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Jan Výrava, jehož autorem je František Adolf Šubert.

Obsah

1.
František Adolf Šubert: Jan Výrava

Úryvek

"Jan Výrava
Šubrt František Adolf
(Drama o pěti dějstvích)
Lid se schází před hraběcím zámkem k obžínkám. Mezi ním budí pozornost hlavně Jan Výrava, sedlák na bývalém zemanském statku, vážený u sousedů a oblíbený pro své názoru u panstva. U panstva slouží jeho milovaný syn Jeroným - jako lesní adjunkt. Lid hlasitě reptá proti zvůli direktora Karmína, ale rychtář i Výrava jej konejší. Uprostřed zábavy, jíž se účastní i vrchnost, přijede setník Charvát s četou vojska a přináší direktorovi císařský patent o omezení roboty. Direktor Karmín se leká a rozhodne se, že lidu o patentu neřekne, dokud nedostaví lesní pevnost Plesa (Josefov), z čehož jemu, Karmínovi, plyne tučná odměna. Podnapilý voják se však tajemství prozradí a sedláci se začnou bouřit a dožadují se, aby jim vrchnost patent vydala patent ihned.
Sousedé naléhají na Výravu, aby je vedl proti vrchnosti. Ten však váhá, ale pohaněn direktorem, stane se vůdcem lidu a chce si odvést i Jeronýma ze zámku.
Jeroným je však úplně v osidlech vrchnosti, neboť miluje komtesu Sylvii, nedbaje něžné lásky prosté selské dívky Bětušky. Na zámku jsou opatrní, postaví stráže - na balkon Jeronýma - a zatím vyšlou posly pro vojsko. Výrava se blíží k balkonu a žádá Jeronýma, aby se přidal k lidu, jehož je již přes čtyři sta. Nechce ublížit vrchnosti. Přemlouvá Jeronýma, ten prožívá těžký boj, posléze však zvítězí láska k Sylvii a rozhodne se, že v zámku vytrvá. Výrava po něm střelí a zraní ho.
Výrava je zdrcen pomyšlením, že Jeronýma zabil, vzpomene si však, že to byli páni, kteří mu syna odloudili, staví se odhodlaně v čelo vzbouřených sedláků, káže zapálit panský dvůr a táhnout na zámek.
Vtom se dostaví vojsko a v nastalé bitce, v níž padne direktor, jsou sedláci přemoženi, spoutáni a ihned odsouzeni ke zmrskání. To je největší potupa pro ně i pro Výravu. Marně prosí o milost Jeroným i hrabě, aby ušetřili Výravu této hanby. Jeroným se rozzuřen vrhne na vojáky, je však proboden. Výrava po první ráně holí klesne mrtev, raněn mrtvicí. Tímto nenadálým konce je usmířen i hněv soudce, který dá milost ostatním provinilým a káže ihned přečíst patent."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dea071afc09.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
F_A_Subrt_Jan_Vyrava.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse