Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Kožík: Básník neumírá

František Kožík: Básník neumíráKategorie: Česká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Básník neumírá, jehož autorem je František Kožík.

Obsah

1.
František Kožík: Básník neumírá

Úryvek

"Básník neumírá
Kožík František
V románu autor beletristicky ztvárnil pohnutý životní příběh portugalského básníka Luise de Camoés. Mladého Portugalce zastihujeme nejdříve v klášteře, kde strávil své jinošské roky, a jeho bouřlivý osud pak sledujeme až do hořkého konce.
Luis je mladý šlechtic, který přichází do Lisabonu na místo vychovatele v domě vlivného hraběte. Je uveden hrabětem ke dvoru, kde svým výjimečným básnickým nadáním upoutá krále i jeho sestru a získá si jejich náklonnost. Seznámí se u dvora též se svou celoživotní láskou Kateřinou d’Ataide a jako všemi oblíbený básník a milující i milovaný muž prožívá svrchovaně radostnou dobu. Svou vlastní prchlivostí však zaviní neblahý obrat v této slunné pohodě, upadne u dvora v nemilost a následně je poslán do vyhnanství. Vstoupí do vojska plujícího k africkým břehům v plané naději, že válečná vřava vyhojí a utiší rozbolavělé city a dá mu milosrdně zapomenout na krutý trest. Po několika letech přijíždí do Lisabonu de Camoés, bezohledně tvrdý muž, nešťastnou ztrátou oka ještě utvrzený ve své zahořklosti. Něžný jinoch Luis zůstal v Africe pohřben pod příkrovem zlých zážitků a zakusených bezpráví. Takový, jaký je nyní, nemá odvahu setkat se s Kateřinou.
Leč ještě není konec všem prchlivostem. Camoésova prudká krev se při setkání s někdejším sokem osudově vzedme a rozvzteklený básník nenáviděného muže těžce zraní. Následuje vězení, ve kterém by jej zřejmě čekala smrt. Pod podmínkou, že opustí Lisanbon a odjede do Indie, je mu však udělena milost. Camoés s těžkým srdcem přijímá a vybaven svazkem básní pro knihu Lusovci opouští vlast.
„O drahá moje vlasti, země milovaná,
kéž nebe mi tě ješět jednou vrátí!
A pak, až práce bude dokonána,
ať světlo mé se do tmy hrobu ztratí!“
A léta plynou a Camoés se nevrací. Stále miluje Kateřinu a myslí na ni. Vedle ní má však ještě druhou lásku - minulost slavných předků, velkolepě oživovanou v patetických básních. Kateřina umírá, jeho přátelé umírají, král umírá a on stále vzdálen drahé vlasti bez naděje na návrat. Žije již jen díky své básni a touze předložit ji mladému králi.
Konečně se jeho sen splní a Camoés se vrací do vlasti, kterou před 17 lety opustil.
Portugalsko prodělává právě dobu mocných výbojů a tažení, která však končí bezúspěšně a slavné králvoství se hroutí a upadá.
A tehdy přichází Camoés zpívající o činech slavných Portugalců a jeho básně dodávají lidem opět nové síly a víry v národ."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a63e425e3ca.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
F_Kozik_Basnik_neumira.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse