Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských

František Ladislav Čelakovský: Ohlas písní ruských


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně rozebírá vybrané básně z této sbírky. U básní Rusové na Dunaji a Vězeň je připojen krátký úryvek.

Obsah

1.
Veliká panychida
2.
Rusové na Dunaji 1829
3.
Vězeň
4.
Čurila Plenkovič

Úryvek

"Rusové na Dunaji 1829
- Dunaj – symbol slovanské vzájemnosti, protéká slovanskými zeměmi, hranice s Turky
- vojáci táhnou do boje s Turky, nejprve vesele
- u Dunaje se setkají s carem Nikolajem, ten je povzbuzuje do boje, chce aby Turky porazili, oni odpovídají:
,,Ó, pravoslavný care, otče náš,
tobě i vlasti my posloužíme,
na tvé kynutí my poletíme
v řady nepřátel ranou hromovou
i položíme život za tebe.
Turecký bude měsíc klesati,
slunce v jasnosti bude vzcházeti
a sláva ruská z něho svítiti.‘‘
- měsíc – symbolizuje jako slunce světlo, ve znaku Turecka, na Předním východě důležitější než slunce
- slunce – světlo, sláva Ruska

Poznámka

Práce obsahuje věcnou chybu - Čurila Plenkovin má být Čurila Plenkovič.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4889d6cadf183.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Ohlas_pisni_ruskych.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse