Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Pravda: Krejčí Fortunát

František Pravda: Krejčí FortunátKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Krejčí Fortunát, jehož autorem je František Pravda.

Obsah

1.
František Pravda: Krejčí Fortunát

Úryvek

"Krejčí Fortunát
Pravda František
Domkář Božeta v Tuříně byl vdovec. Měl syna Fortunata, kterého poslal do blízkého města, aby se tam vyučil krejčím. Když Tuna (=Fortunat) přinesl výuční list jako tovaryš, přesvědčil se otec, že syn nic neumí, a dovedl ho zpět k mistrovi.
Tam se Tuna jakž takž doučil. S některými dalšími tovaryši si často zpíval a jednou složil svému mistrovi k svátku píseň. Našetřil si také nějaké peníze a nakonec se vydal do světa. Dostal se k dobrému mistrovi, začal tvrdě pracovat a časem se stal váženým a také poměrně bohatým krejčím.
Naneštěstí se tam setkal také s bývalým spoluučedníkem Filipem, který když odcházel, nechal u něj svou dívku Fani. V neděli s ní Tuna chodíval do zahradního hostince. Při jedné takové procházce ho zastihl otec. Rozzuřil se a Fani odvedl k její tetě, čímž známost neslavně skončila. Otec také promluvil s mistrem, který si mu postěžoval, že Tuna skutečně poslední dobou nebyl nějak ve své kůži.
Po několika letech starý mistr zemřel a zanechal po sobě vdovu s domem a poli. Vdova si často na Tunu myslela a chtěla si ho vzít, ten ale nakonec raději odešel do Prahy, kde se dostal do první obuvní továrny a brzy se tam stal nejlepším pracovníkem. Také se pokusil vydat své básně, ale nakladatel mu řekl, že nemají žádnou hodnotu, protože nejsou poučné, ale přiměl ho k dalšímu psaní.
Během jedné procházky po Praze spatřil mladou dívenku, kterou se už dost zhýralý Filip pokoušel zatáhnout do krčmy. Tuna ji od Filipa odtrhl a odvedl ji domů k tetě, které se ztratila v davu lidí. Její teta byla žena polesného z Jedlovic a dívka byla její schovankou. Obě mu poděkovaly a podle jeho oblečení se domnívaly, že je urozený pán, ale Tuna se jim přiznal, že je jen obyčejný řemeslník. S Johankou se do sebe samozřejmě zamilovali.
Od jejich setkání uplynulo přes půl roku, když se opět setkali. Johančini rodiče mezitím zemřeli a ujali se jí polesných. Vše skončilo svatbou. Koupili si pěkný domek a Tuna v něm poctivě krejčoval se svou krásnou ženou."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cc86c1491c8.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
F_Pravda_Krejci_Fortunat.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse