Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > František Pravda: Matka studentů

František Pravda: Matka studentůKategorie: Profi práce, Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Matka studentů, jehož autorem je František Pravda.

Obsah

1.
František Pravda: Matka studentů

Úryvek

"Matka studentů
Pravda František
Benedikt Kopecký, syn zámožného soukeníka z Hořan, nevydržel dlouho na gymnáziu, protože spoléhal na to, že jednou zdědí otcův závod, a oddával se nevázanému životu, do kterého strhl také několik spolužáků. Sestra Evička ho často důrazně napomínala a varovala, ale vždy marně. Teprve její přítelkyni Anně se podařilo alespoň zčásti probudit Benediktovo svědomí. Jako pokání si uložil, že bude finančně podporovat chudé studenty.
V té době ale vypukla válka ve Francii, Benedikt byl odveden na vojnu a jen těžko se loučil s Annou. Oba si slíbili věrnost a manželství, vrátí-li se Benedikt nakonec z války v pořádku. Na vojně se Benedikt stal šikovatelem a byl těžce raněn. Na smrtelné posteli poslal domů rozloučení a prsten.
Z bezvědomí ale nakonec procitl ve francouzském zajetí. Skončil jen s chromou nohou. Strávil ještě dva roky v cizině a poté se vrátil domů. Tam ho již všichni dávno považovali za mrtvého. Po oficiálním prohlášení za mrtvého donutili rodiče Annu ke sňatku s městským písařem Chládkem.
Benediktovi rodiče již mezitím zemřeli, Eva se vdala za kupce Blažka a ovdověla. Poté se zcela oddala péči o chudé studenty. Benedikt se s ní po svém návratu spojil. Anna žila dál ještě asi deset let ve své rodině. Pak zemřela a zanechala po sobě syna a dceru. Za tři roky po ní zemřel i písař Chládek, její manžel.
Sirotků se měla ujmout obec, ale nakonec si jejich opatrování vymohli Benedikt s Evou. Studenti, kterých se v Evině bytě vždy pohybovalo osm i více, obě děti pilně učili. Když starší z dětí, chlapec Karel, dospěl, studoval v Hořanech a poté i v Praze a stal se uznávaným lékařem. Mladší dceru Annu si vzal Klement Dobroš, který dříve byl u Evy v podnájmu a pak se stal profesorem v Hořanech."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51cc87d6c5211.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
F_Pravda_Matka_studentu.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse