Franz Kafka: ProcesKategorie: Evropská literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Proces, jehož autorem je Franz Kafka.

Obsah

1.
Franz Kafka: Proces

Úryvek

"Proces
Kafka Franz
Josef K. se jednoho rána probudil údery na dveře. Je právě den jeho třicátých narozenin. Návštěvníci, kteří tlučou na dveře, však Josefu K. nepřinesli dary - přišli ho zatknout. Josef K. se vehementně brání, není mu to ale nic platné, protože se nemá proti čemu bránit. Obvinění, na základě kterého má být zatčen, je zřejmě natolik pitomé, že se nikdo ani nenamáhá tím, aby mu je sdělil. Ti, kdo Josefa K. zatýkají, nemají pravomoc mu jakkoli odpovídat na jeho otázky, dokonce na ně ani neznají odpověď; taková běžná odpověď zní:
My tu nejsme od toho, abychom vám to řekli. Jděte do svého pokoje a čekejte. Řízení je už zahájeno a dovíte se všechno v pravý čas. Překračuji svůj příkaz, když vám tak přátelsky domlouvám. Ale doufám, že to neslyší nikdo než František, a ten je k vám sám vlídný, proti všem předpisům. Budete-li mít i nadále takové štěstí jako v tom, že určili za hlídače právě nás, můžete doufat, že všechno dobře dopadne.
Josef K. neví, proč nebo kým byl zatčen. Reaguje na danou situaci jako normální člověk, tedy odporem, dotazy - to vše je shledáváno nepřípustné a z jeho strany neuctivé.
K. přece žije v právním státě, všude je klid a mír, všechny zákony po právu platí, kdo se opovažuje přepadnout ho v jeho bytě.
Následuje výslech. V dozorci, který ho vyslýchá, spatřuje K. konečně „rozumného člověka.“ Na dotaz, zdali je událostmi překvapen, odpovídá, že sice ano, ale „když je člověk třicet let na světě a musí se probíjet na vlastní pěst, jako jsem musel já, obrní se proti překvapením a příliš si je nepřipouští. Zejména to dnešní ne.“
Pointa celého příběhu vyznívá jednoduše. K. je popraven, umírá „jako pes“ (jak se píše na konci knihy), aniž by se dozvěděl, z čeho byl vlastně obviněn. Neví to on a nedozví se ta ani čtenáři. Otvírá se tím pole možných interpretací. Na jedné straně tu je obludná, nepochopitelná a absurdní mašinérie soudu, která vůbec neodpovídá nějaké instituci, jíž je třeba si vážit, protože by měla nezpochybnitelné morální kvality. Ve svém celku je směšná se všemi úředníčky, snaživci a uctívači, kteří k ní vzhlížejí s nezměrnou úctou, jíž K. nedovede pochopit. Sídlo soudu je na všemožných půdách starých činžáků, v prostorách zaprášených, šedivých, kde člověk upadá bezmála do mdlob. Celý systém soudu je neznámý a částečně ho snad chápou jen někteří zasvěcení. „Vnější svět“, tj. K.-ovi přátelé, dívka, strýc, bytná, zaměstnavatel aj. vůbec netuší, že nějaký takový soud existuje, a doví-li se kdo o K.-ových problémech, domnívá se, že jde o běžný soud, který pana K. soudí za nějaký řadový „lidský“ přečin.
K. ovšem není tak docela „normální“ člověk. Jeho vztahy s druhými lidmi jsou podivně vyšinuté, snad až deformované, jeho život vyznačuje prakticizmus, únava, zevšednění. Na lidi pohlíží jako na použitelné jednotky a nic ho nemůže překvapit - stát se nakonec může cokoli. Nic ho nevyvede z jeho klidu, jeho zvyklostí a apatie.
Proces nemá nějaký ucelený příběh, který by se dal snadno vyprávět. Jeho směřování je však poměrně jasné. Kniha je koncipována jako sled volně na sebe navazujících kapitol, jakýchsi výjevů z průběhu procesu. K deseti úplným kapitolám se dochovalo ještě několik fragmentů, které svědčí o Kafkově záměru v díle pokračovat, o jeho detailním propracovávání jednotlivých scén. Kafkova práce s detailem je vůbec velmi citlivá. Sledujeme nádherně vypracované scény, které nespěchají s vyústěním, ale naopak prodlévají ve svém postupu.
Je tu např. scéna u malíře Titorelliho, k němuž K. dostane doporučující dopis od továrníka. Malíř maluje portréty soudců, je nějak obeznámen se soudem, ale celou dobu máme pocit, že vlastně mluví jen tak naplano:
„Také tyto dívky patří k soudu.“ „Cože?“zeptal se K., odvrátil hlavu a podíval se na malíře. Ten si však zase sedl na židli a řekl zpola žertem? Zpola na vysvětlenou: „Všechno přece patří soudu.“ „Toho jsem si dosud nevšiml,“ řekl K. krátce, neboť když to malíř řekl obecně, přestala zmínka o dívkách působit znepokojivě.
Takové a podobné scény tvoří rámec příběhu Josefa K. Většinu výjevů charakterizuje neskutečnost, nedosažitelnost a nesmyslnost. Ve scéně „V chrámu“, jak se též jmenuje předposlední, devátá kapitola (není ovšem jisté, zda ji Kafka jako devátou skutečně mínil), vypráví kněz v téměř naprosté tmě K.-ovi příběh o muži z venkova, který přišel k zákonu a žádal si vstup. U dveří stál dveřník a ten mu vysvětlil, co se stane, když vstoupí přes jeho zákaz do dveří. Brána zákona je totiž „vždy otevřena.“ Dveřník tedy odmítá muže pustit dovnitř. Varuje ho, že je mocný a dveřníci, kteří následují za ním, jsou ještě mocnější nežli on. Poutník se zalekne a čeká. Čeká u brány celý život. Tento jediný, nejslabší dveřník se mu postupem života zdá být jedinou překážkou na cestě k zákonu. Zapomene na všechny další, kteří podle vyprávění dveřníka následují, aniž by je však někdy viděl. Na otázku, jak to, že tímto vchodem neprošel nikdo jiný kromě něho, se mu dostane odpovědi, že tento vchod byl určen jenom pro něj. Nato dveřník zavírá dveře zákona a poutník pravděpodobně umírá. Podobně se zdá být Josef K. slepým a zapomnětlivým. Zcela se utopí ve všech detailech, které doprovázejí jeho soud. Nemá síly postoupit, lidsky řešit podivnou mašinérii, které chybí jakékoli zdůvodnění. Jeho poprava je naprosto logická, na soucit není čas."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a5ad1879947.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
F_Kafka_Proces.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse