Franz Kafka - Proces


Kategorie: Ostatní literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na stručný rozbor díla Proces od Franze Kafky. Popisuje nejen dílo, ale i život autora.

Obsah

1.
Základní informace o Franzi Kafkovi
2.
Děj díla Proces
3.
Ostatní díla autora
4.
Pražská německá literatura (co to bylo + představitelé)

Úryvek

"Za nejdůležitější Kafkovy práce jsou považovány romány:
Proces, Nezvěstný, Zámek, Proměna
• Dále se zachovala jeho soukromá korespondence, která nevybočuje ze stylu jeho psaní. Jeho dopisy jsou svým způsobem krásné, ale jsou plny ponurosti a jakési deprese. Dopisy (přítelkyni Mileně Jesenské, snoubence Felici Bauerové, sestře Ottle a rodině) :
Dopisy Mileně, Dopisy Felici

• Jeho díla byla za jeho života byla téměř neznámá, publikoval jen několik povídek. Proslulým autorem se Kafka stal až po své smrti, dnes patří ke klasikům literatury 20. století.
• Důležitými motivy jeho tvorby jsou pocity vyřazenosti a izolovanosti. V kontrastu s tím je často humorné a ironické líčení. Dalším podstatným rysem tvorby jsou hrdinové, kteří se stávají předmětem ponižování. Ukončení příběhů jsou zpravidla tragická a bezvýchodná.
Děj:
Proces - Nedokončený román. Hl. hrdina Josef „K“ je zeměměřičem a právě se chystá oslavit 30. narozeniny, ale ráno do jeho bytu vniknou dva muži, je záhadně obžalován pro neznámé obvinění. Je bezbranný a vinen snad jen tím že existuje. Román se skládá z 10 poměrně samostatných kapitol, jejichž pořadí není zcela jednoznačné. Zatím je ponechán na svobodě a jen občas je předvolán k podrobnému vyšetřování, jež se koná na zaprášené půdě odlehlého činžáku. Josef K. nikdy nespatří své soudce, ani neslyší rozsudek. V předvečer svých 31. narozenin ho dva muži odvádějí z bytu a v opuštěném lomu nad ním vykonají ortel ranou nožem do srdce. Umírá "jako pes".
• Psáno v er-formě (události jsou však představovány z perspektivy hlavního hrdiny, prostředí i postavy jsou jen mlhavě charakterizovány)

• Hl. myšlenka - Odlidštěnost byrokratického systému, bezmocnost vůči jakémukoliv totalitnímu režimu ; pro tento román je společný autorův pocit samoty, hrůza z absurdity, odlidštění od okolí

Pražská německá literatura
Termínem pražská německá literatura se označují německy píšící spisovatelé, básníci a žurnalisté žijící a tvořící v Praze, zejména od konce 19. století do druhé světové války. Ve velké míře byli tito autoři původem židé a kvůli tomu ve 30. letech emigrovali. V Praze působilo na přelomu století přes čtyři desítky těchto autorů. Nejúspěšnějších a nejčtenějších je šest. Ti se se svými díly zapsali do dějin světové literatury.
K členům pražské německy hovořící literární obce patřili v té době Franz Kafka, Max Brod, Egon Erwin Kisch, Johannes Urzidil a další. Poslední pražská německy píšící spisovatelka byla Lenka Reinerová."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54804f8633ccd.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Franz_Kafka_Promena_8.12..doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse