Franz Kafka: ProměnaKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Církevní základní škola a střední škola Plzeň, Plzeň 2 - Slovany

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor obsahu a formy Kafkovy povídky proměna včetně představení autora.

Obsah

1.
Franz Kafka
2.
Žánr
3.
Téma díla
4.
Čas příběhu
5.
Obsah díla
6.
Typ vypravěče a vypravěčského způsobu
7.
Charakteristika postav
8.
Kompozice díla
9.
Jazyk díla
10.
Hodnocení díla

Úryvek

"Franz Kafka: (1883 – 1924)
Nejslavnější německy píšící pražský spisovatel. Jeho romány Proces a Zámek či povídky Proměna a Ortel jsou dodnes zdroji inspirace. O vydání toho nejpodstatnějšího z jeho tvorby se zasloužil (zčásti proti autorově vůli) jeho přítel Max Brod.
Velký vliv na Kafkovu tvorbu měl bezpochyby jeho židovský původ. Praha té doby byla vnímána jako ,,Jeruzalém“ Evropy. Kafka je předchůdcem existenciální a absurdní literatury.

Žánr: povídka
Téma díla: Zobrazuje měšťanskou strnulost a povrchní morálku. Obsahuje například pocit bezvýchodnosti, absurditu (svou proměnu Řehoř přijal s klidem), ukazuje společenský dopad jakéhokoliv postižení či proměnění jedince (odcizení, izolovanost).
Čas příběhu: blíže nespecifikováno, začátek 20. století, v době, kdy autor žil a tato povídka vznikla
Prostředí příběhu: maloměstský byt nejmenovaného města
Obsah díla: Příběh začíná probuzením Řehoře Samsy a jeho zjištěním, že je hmyz. Řehoř pracuje jako cestující obchodník a živí tím nejen své rodiče, ale také mladší sestru Markétku. Proto jako první začne řešit otázku, jak se co nejrychleji dostat do práce.
Když rodina zjistí, že se proměnil ve hmyz, je z něj vystrašená a hlavně zhnusená. Jen Markétka se o něj stará, protože si ještě myslí, že je to její bratr. Po překonání prvního šoku z přeměny si rodina uvědomí, že je nemá kdo živit, takže musí začít všichni pracovat.
Postupem času se Řehoř stává přítěží. Nakonec musí pronajmout jeden pokoj, aby se uživili.
Poté co se Řehoř ukáže nájemníkům, vylákán zvukem houslí, dají okamžitou výpověď, Markéta přijde s rozhodnutím, že je potřeba Řehoře odstranit. To však už není nutné, protože Řehoř umírá sám. Jeho smrt je pro rodinu vysvobozením.
Příběh je podáván očima Řehoře. Mimo hlavní příběh sledujeme chování a myšlenky Řehoře, který se učí se svým novým tělem zacházet, ale také vývoj rodiny: nejprve obavy a lítost, nakonec však čistá nenávist.
Typ vypravěče a vypravěčského způsobu: er forma, próza
Charakteristika postav:
Řehoř Samsa - cestující obchodník, jenž se stará o svou rodinu, jak nejlépe to umí; jednou ráno se promění ve hmyz; zajímavé je, že tuto skutečnost lehce přijme; nechce dělat rodině problémy
Markéta - sestra Řehoře; je to druhá hlavní postava; ze začátku stále považuje ten hmyz za svého bratra, postupným vývojem už pro ni není ničím jiným, než otravný hmyzem
matka a otec - rodiče Markéty a Řehoře; zpočátku hlavně matka pociťuje lítost, otec spíše odpor; postupem času i oni cítí nenávist
Kompozice díla: chronologicky
Úvod - Řehoř zjistí, že je hmyz.
Stať - Řehořovo osamění, změna vztahů, odpor rodiny...
Závěr - Smrt hlavního hrdiny, šťastná rodina.
Příběh je členěn nikoli na kapitoly, nýbrž pouze na odstavce. Má charakter povídky.
Jazyk díla: Spisovný, často je využíván vnitřní monolog, přímá řeč se vyskytuje ojediněle. Jazyk je spíše prostý, kontroverzní děj je vyprávěn s naprostou samozřejmostí.

Hodnocení díla: Knížka se mi líbila, i přesto, že ve mně vyvolala smutné pocity. Výborně poukazuje na povrchnost společnosti (což je stále aktuální téma) a osamělost a bezvýchodnost někoho, kdo je jiný. Přišlo mi zvláštní, že se Řehoř Samsa své proměně vůbec nediví, ale bere ji tak, jak přišla. Jako brouk si uvědomuje, že pro ostatní je nepříjemné se na něho dívat, proto se schovává a cítí se na obtíž, ale stále rozumí lidské řeči, což jeho rodina neví a v tomto ohledu se chovají naprosto necitlivě (například, když se v jeho přítomnosti domlouvají, že se ho musí zbavit)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51f3b29e01baa.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
F_Kafka_Promena.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse