Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fučad s.r.o. - krátký podnikatelský záměr

Fučad s.r.o. - krátký podnikatelský záměr


Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí stručná data o fiktivní firma Fučad, zabývající se daňovým poradenstvím. Obsahuje také kalkulace nákladů a příjmů, pro několik let. Věnuje se také rozdělení zisků a případných ztrát mezi společníky.

Obsah

1.
Společníci firmy
2.
Založení společnosti
3.
Předmět podnikání
4.
Finanční stránka
5.
Jednatelé společnosti
6.
Cíl podnikání
7.
Cílový trh
8.
Předpokládaná kalkulace nákladů a příjmů pro rok 1994
9.
Předpokládaná kalkulace příjmů pro rok 1995
10.
Předpokládaná kalkulace nákladů pro rok 1995
11.
Rozdělení zisku za rok 1995
12.
Společníci v datech

Úryvek

“ Založení společnosti:
Společnost bude založena dne 1. 9. 1994. Zároveň bude podán návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku.

Předmět podnikání:
Služby v oblasti vedení jednoduchého a podvojného účetnictví a daňového, ekonomického a finančního poradenství.

Finanční stránka:
Vklady společníků Petr Kubsch - 150 000 Kč
Daniela Nejdlová - 100 000 Kč
z čehož 100 000 Kč bude tvořit základní jmění a zbylá část vkladů bude použita na režijní náklady firmy. Vklady budou splaceny v den založení firmy. Případné další finance získáme prostřednictvím leasingu. Místo podnikání je v soukromém vlastnictví společníka Daniely Nejdlové.

Jednatelé společnosti:
Právo jednat jménem společnosti mají oba společníci bez rozdílu.

Cíl podnikání:
Zajišťování výše uvedených služeb drobným a středním podnikatelům v rámci usnadnění orientace v daňové, ekonomické a finanční problematice a dále vedení jejich administrativní agendy.

Cílový trh:
Předpokládáme, že získáme stálé klienty v oblasti Opavy a okolí. Tento cílový trh byl vybrán na základě provedeného průzkumu, který provedla marketingová firma Tri consul, se kterou společník Petr Kubsch již delší dobu spolupracoval.

Předpokládaná kalkulace příjmů pro rok 1994
Vedení jednoduchého účetnictví 80 000 Kč
Vedení podvojného účetnictví 80 000 Kč
Finanční, daňové, ekonomické poradenství 36 000 Kč
Příjmy celkem 196 000 Kč
----------"

Poznámka

Práce nemá některé z náležitostí, které jsou po podnikatelském záměru požadovány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko0005.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Fucad.rtf (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse