Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Funkcionalismus

FunkcionalismusKategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje co je to funkcionalismus.

Obsah

1.
Funkcionalismus - architektonický smer

Úryvek

"Funkcionalismus je architektonický styl definován v roce 1927 švýcarským architektem Le Corbusier. Jeho heslo zní "Form follows function" - forma následuje funkci. Tento styl se řadí mezi avantgardu. Většina architektů, kteří se věnují tomuto směru pochází ze severských zemí Evropy.
Řadíme jej do 20. až 50. let 20. století, ale některé jeho postupy a principy se požívají dodnes.
Mezi významné představitele funkcionalismu patří například: Adolf Loos, Alvar Aalto, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Hannes Meyer, ...
Funkcionalismus vznikl na základě názorů, myšlenek a přístupů, které se objevovaly již v 19. století. Ovlivnil i československou architekturu, kde se stal mimo jiné také základem pro "novou národní" architekturu.
Váže se principy odmítnutí historie a umělecké stránky architektury, na sociální úkoly, hygienu, konstrukci, geometrické tvary, asymetrie a pravdivost. Formu mu určují provozní, ekonomické, sociální, hygienické funkce stavby. Budovy mají obvykle tvar vycházející z kvádru. Použité barvy a materiály na sebe navazují a neměl by se vyvyšovat jeden materiál nad druhý. Vše je podřízeno funkci, použije se zde minimalismus a zrušení všeho zbytečného. Architekti se snažili o splnění funkčních potřeb budovy, aby vynikla její přirozená architektonická krása."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5538e746b12ef.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Funkcionalismus.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse