Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Futurismus ve výtvarném umění

Futurismus ve výtvarném umění


Kategorie: Dějiny umění, Malířství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá futurismem ve výtvarném umění. Nejdříve tento umělecký směr charakterizuje. Uvádí nejen jeho vznik a znaky, ale také jeho vliv. Poté vyjmenovává významné italské malíře a architekty. V závěru je stručně zmíněn ruský futurismus.

Obsah

1.
Futurismus - charakteristika.
2.
Umberto Boccioni (1882 – 1916)
3.
Giacomo Ballla (1871 – 1958)
4.
Luigi Russolo (1885 – 1947)
5.
Gino Severini (1883 – 1966)
6.
Anonio Sant’elia (1888 – 1916)
7.
Ruský futurismus

Úryvek

"Futurismus

Je především italský umělecký směr, za jehož vznik se pokládá vytvoření Manifestu futurismu, uveřejněném 20.2.1909 ve francouzském deníku Le Figaro. Jeho tvůrcem byl italský básník Filippo Tommaso Marinetti. Tento směr ovlivnil malířství, sochařství, architekturu, divadlo, literaturu, film, módu nebo dokonce i gastronomii. Název futurismus si umělci vybrali sami, nebyl výsměchem výtvarného kritika (jako u mnoha jiných). O rok později, 10.4.1910, byl vydán Manifest futuristických malířů. Podepsali jej Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carra, Luigi Russolo a Gino Severini. Tato skupina byla velice kompaktní i přesto, že každý z umělců žil v jiném městě (Řím, Paříž, Miláno, Florencie). Rozpadla se roku 1916, když Boccioni padnul na frontě. Shodou okolností zemřel téměř ve stejnou dobu jako futuristický architekt Antonio Sant’elia.
Hlavními znaky futurismu jsou: originálnost vůči společnosti, pohled výrazně zahleděný do budoucnosti, oslava rychlosti, výbojnosti, mechanizace, radost z nebezpečí, která vede až k oslavě války (sami ji označili za jedinou očistu světa), patriotismu, anarchismu či pohrdání ženou. Marinetti se na kongresu futuristů v roce 1924 přihlásil k fašismu. Moderní svět jim přišel nejzajímavější a nejkrásnější, v manifestu futurismu je řečeno, že automobil je krásnější než Niké Samothrácká.
Manifesty futurismu nedefinovaly zásady tvorby, dá se však říci, že futurismus hledal nové cesty zobrazení pohybu
Velmi brzy se futurismus dostal do Ruska, kde se stal velice populární, zde se toto hnutí rozpadlo na dvě odnože – kubofuturismus (spojuje futuristický dynamismus a kubistickou mnohopohledovost) a egofuturismus. Zatímco egofuturismus neměl velký význam, kubofuturismus značně ovlivnil tehdejší ruské umění.
Futurismus byl ovlivněn impresionismem (zachycení vjemu), postimpresionismem (časté omezování se na základní barvy) a kubismem (tvarová roztříštěnost). Futurismus měl vliv na konstruktivismus, imažinismus a surrealismus.

Umberto Boccioni (1882 – 1916)
Futuristický malíř, sochař a výtvarný teoretik (Manifest futuristických malířů, 1910). Byl duší skupiny italských futuristů. Jeho raná tvorba je ovlivněna impresionismem (Autoportrét). V Paříži přešel k futuristickým kompozicím zobrazujím pohyb a rychlost. Přiblížil se až k samé hranici abstrakce.
Je tvůrcem sochy Jedinečné tvary prostorové kontinuity, která je považována za nejtypičtější příklad futuristické plastiky. Velmi přesvědčivě zobrazuje dynamiku pohybu. Zajímavost: socha je zobrazena na italské dvaceticentovce.
Malby: Rvačka v pasáži, Město se probouzí, Dynamika cyklisty, Hluk ulice vnikl do domů.

Giacomo Ballla (1871 – 1958)
Zobrazoval pohyb simultánně, podobně jako ve zpomaleném filmu, rozfázováním. V jeho díle Děvče běžící po po balkoně proto vidíme sled běžících nohou. Podobné je i zobrazení letu v díle Let vlaštovek.

Carlo Carra (1881 – 1966)
Zpočátku silně ovlivněn anarchistickými tendencemi. Věnoval se kolážím. Jeho nejvýznamnější malbou je Pohřeb anarchisty Galliho."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x492169394bc70.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Futurismus_ve_vytvarnem_umeni.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse