Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Elektrický náboj a elektrické pole - výukový list 14/25

Fyzika: Elektrický náboj a elektrické pole - výukový list 14/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s problematikou elektrického náboje a elektrického pole na úrovni střední školy. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Mechanické vlnění - výukový list 13/25 a následující zde Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25.

Obsah

1.
Elektrický náboj
2.
Coulombův zákon
3.
Intenzita elektrického pole
4.
Elektrický potenciál
5.
Elektrické napětí
6.
Vodič a izolant v elektrickém poli
7.
Kapacita vodiče

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f94401381fd9.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
El_naboj_el_pole_fyzika_14.pdf (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse