Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Elektrický proud v kapalinách - výukový list 18/25

Fyzika: Elektrický proud v kapalinách - výukový list 18/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje podstatu elektrolýzy a pojmy a zákonitosti s ní spjaté. Nechybí přehled zařízení využívajích principy elektrolýzy. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektrický proud v polovodičích - výukový list 17/25 a následující zde Fyzika: Elektrický proud v plynech a ve vakuu - výukový list 19/25.

Obsah

1.
Elektrolýza
2.
Faradayovy zákony elektrolýzy
3.
Voltampérová charakteristika elektrolytického vodiče
4.
Galvanické články
5.
Akumulátory
6.
Užití elektrolýzy

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9444a6bc230.zip (84 kB)
Nezabalený formát:
El_proud_kapaliny_fyzika_18.pdf (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse