Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Elektrický proud v kovech - výukový list 16/25

Fyzika: Elektrický proud v kovech - výukový list 16/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pojmy, principy, mechanismy a vztahy týkající se průchodu elektrického proudu kovy. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25 a následující zde Fyzika: Elektrický proud v polovodičích - výukový list 17/25.

Obsah

1.
Ohmův zákon pro část obvodu
2.
Závislost elektrického odporu
3.
Ohmův zákon pro uzavřený obvod
4.
Kirchhoffovy zákony
5.
Zapojování rezistorů
6.
Spojování elektrických zdrojů
7.
Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f94429c6200a.zip (71 kB)
Nezabalený formát:
El_proud_kovy_fyzika_16.pdf (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse