Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Elektrický proud v plynech a ve vakuu - výukový list 19/25

Fyzika: Elektrický proud v plynech a ve vakuu - výukový list 19/25


Kategorie: Profi práce, Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou uvádí do fyzikální problematiky elektrického proudu v plynech a ve vakuu. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektrický proud v kapalinách - výukový list 18/25 a následující zde Fyzika: Stacionární magnetické pole - výukový list 20/25.

Obsah

1.
Ionizace plynu
2.
Nesamostatný výboj v plynu
3.
Samostatný výboj v plynu
4.
Katodové záření
5.
Termoemise
6.
Elektronový paprsek
7.
Obrazovka

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f944579d83bc.zip (70 kB)
Nezabalený formát:
El_proud_plyny_vakuum_fyzika_19.pdf (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse