Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25

Fyzika: Elektrický proud - výukový list 15/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem seznamuje s pojmy, zákonitostmi, mechanismy a zařízeními spjatými s problematikou elektrického proudu. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektrický náboj a elektrické pole - výukový list 14/25 a následující zde Fyzika: Elektrický proud v kovech - výukový list 16/25.

Obsah

1.
Elektrický proud jako děj a jako veličina
2.
Jednoduchý elektrický obvod
3.
Elektrický zdroj napětí

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f94418c595b7.zip (68 kB)
Nezabalený formát:
El_proud_fyzika_15.pdf (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse