Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25

Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje hlavní pojmy, principy, vztahy a mechanismy související s elektromagnetickým kmitáním a vlněním. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Střídavý proud - výukový list 22/25 a následující zde Fyzika: Optika - výukový list 24/25.

Obsah

1.
Oscilační obvod
2.
Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru
3.
Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru
4.
Elektromagnetické vlnění
5.
Elektromagnetický dipól

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f944982a9613.zip (95 kB)
Nezabalený formát:
Elektromag_kmit_vlneni_fyzika_23.pdf (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse