Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Gravitační pole - výukový list 4/25

Fyzika: Gravitační pole - výukový list 4/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy, principy a zákonitosti spjaté s fyzikální problematikou gravitačního pole. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25 a následující zde Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - výukový list 5/25.

Obsah

1.
Newtonův gravitační zákon
2.
Intenzita gravitačního pole
3.
Tíha a tíhová síla
4.
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země
5.
Pohyby těles v centrálním grafitačním poli Země
6.
Keplerovy zákony

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943329744b9.zip (96 kB)
Nezabalený formát:
Gravitac_pole_fyzika_4.pdf (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse