Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Kmitání mechanického oscilátoru - výukový list 12/25

Fyzika: Kmitání mechanického oscilátoru - výukový list 12/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje principy kmitání mechanického oscilátoru. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Změna skupenství - výukový list 11/25 a následující zde Fyzika: Mechanické vlnění - výukový list 13/25.

Obsah

1.
Kinematika harmonického pohybu
2.
Počáteční fáze kmitání
3.
Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu
4.
Složené kmitání
5.
Dynamika harmonického pohybu
6.
Kyvadlo
7.
Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
8.
Nucené kmitání oscilátoru
9.
Rezonance oscilátoru

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943dfc126ff.zip (80 kB)
Nezabalený formát:
Kmit_mech_oscilatoru_fyzika_12.pdf (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse