Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25

Fyzika: Mechanická práce a energie - výukový list 3/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou zpracovává středoškolské učivo fyziky týkající se mechanické energie a práce. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Dynamika hmotného bodu - výukový list 2/25 a následující zde Fyzika: Gravitační pole - výukový list 4/25.

Obsah

1.
Mechanická práce
2.
Kinetická energie
3.
Potenciální energie
4.
Mechanická energie
5.
Výkon
6.
Příkon a účinnost

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943227276e7.zip (77 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_pr_energie_fyzika_3.pdf (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse