Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Mechanické vlnění - výukový list 13/25

Fyzika: Mechanické vlnění - výukový list 13/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pojmy, principy, zákonitosti a vztahy spjaté s mechanickým vlněním. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Kmitání mechanického oscilátoru - výukový list 12/25 a následující zde Fyzika: Elektrický náboj a elektrické pole - výukový list 14/25.

Obsah

1.
Postupné mechanické vlnění
2.
Rovnice postupného vlnění
3.
Interference vlnění
4.
Stojaté vlnění
5.
Vlnění v izotropním prostředí
6.
Odraz a lom vlnění
7.
Ohyb vlnění
8.
Zvukové vlnění

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943ef5ab00b.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Mechanic_vlneni_fyzika_13.pdf (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse