Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - výukový list 5/25

Fyzika: Mechanika tuhého tělesa - výukový list 5/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem předkládá středoškolské učivo fyziky z oblasti mechaniky tuhého tělesa. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Gravitační pole - výukový list 4/25 a následující zde Fyzika: Mechanika kapalin a plynů - výukový list 6/25.

Obsah

1.
Moment síly vzhledem k ose otáčení
2.
Skládání rovnoběžných sil opačného směru
3.
Skládání rovnoběžných sil souhlasného směru
4.
Dvojice sil
5.
Rovnovážná poloha tuhého tělesa
6.
Páka
7.
Nakloněná rovina
8.
Kinetická energie tuhého tělesa

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f94344c12c54.zip (106 kB)
Nezabalený formát:
Mechanika_tuh_telesa_fyzika_5.pdf (112 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse