Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Molekulová fyzika a termodynamika - výukový list 7/25

Fyzika: Molekulová fyzika a termodynamika - výukový list 7/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá základní pojmy, zákonitosti a další poznatky spjaté s molekulovou fyzikou a termodynamikou. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Mechanika kapalin a plynů - výukový list 6/25 a následující zde Fyzika: Struktura a vlastnosti plynů - výukový list 8/25.

Obsah

1.
Kinetická teorie látek
2.
Základní veličiny
3.
Vnitřní energie a teplo
4.
První termodynamický zákon
5.
Tepelná rovnováha a teplota
6.
Celsiova teplota
7.
Termodynamická teplota
8.
Kalorimetrická rovnice

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9436610850a.zip (86 kB)
Nezabalený formát:
Mol_fyzika_termodynamika_fyzika_7.pdf (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse