Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Nestacionární magnetické pole - výukový list 21/25

Fyzika: Nestacionární magnetické pole - výukový list 21/25


Kategorie: Profi práce, Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje pojmy, zákonitosti, vztahy a mechanismy spojené s elektromagnetickou indukcí. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Stacionární magnetické pole - výukový list 20/25 a následující zde Fyzika: Střídavý proud - výukový list 22/25.

Obsah

1.
Elektromagnetická indukce
2.
Faradayův zákon elektromagnetické indukce
3.
Indukovaný proud
4.
Vířivé proudy
5.
Vlastní indukce
6.
Přechodný děj
7.
Vzájemná indukce
8.
Energie magnetického pole cívky

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9447714fa18.zip (77 kB)
Nezabalený formát:
Nestacionar_mag_pole_fyzika_21.pdf (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse