Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Optika - výukový list 24/25

Fyzika: Optika - výukový list 24/25


Kategorie: Profi práce, Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou shrnuje středoškolské učivo optiky. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25 a následující zde Fyzika: Fyzika atomového jádra a elektronického obalu - výukový list 25/25.

Obsah

1.
Odraz a lom světla
2.
Disperze světla
3.
Interference světla
4.
Ohyb světla
5.
Polarizace světla
6.
Zobrazení rovinným zrcadlem
7.
Zobrazení dutým a vypuklým zrcadlem
8.
Zobrazení spojkami a rozptylkami

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f944a774b41a.zip (75 kB)
Nezabalený formát:
Optika_fyzika_24.pdf (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse