Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Stacionární magnetické pole - výukový list 20/25

Fyzika: Stacionární magnetické pole - výukový list 20/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou postihuje hlavní body problematiky stacionárního magnetického pole v rozsahu středoškolského učiva. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektrický proud v plynech a ve vakuu - výukový list 19/25 a následující zde Fyzika: Nestacionární magnetické pole - výukový list 21/25.

Obsah

1.
Magnetické indukční čáry
2.
Magnetická indukce
3.
Magnetický indukční tok
4.
Magnetické pole vodičů s proudem
5.
Vzájemné silové působení vodičů s proudem
6.
Nabité částice v magnetickém poli
7.
Magnetické vlastnosti látek

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f94468f6d37b.zip (79 kB)
Nezabalený formát:
Stacionar_mag_pole_fyzika_20.pdf (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse