Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Střídavý proud - výukový list 22/25

Fyzika: Střídavý proud - výukový list 22/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje středoškolské učivo fyziky týkající se problematiky střídavého proudu. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Nestacionární magnetické pole - výukový list 21/25 a následující zde Fyzika: Elektromagnetické kmitání a vlnění - výukový list 23/25.

Obsah

1.
Obvod střídavého proudu s rezistorem
2.
Obvod střídavého proudu s indukčností
3.
Obvod střídavého proudu s kapacitou
4.
Složený obvod střídavého proudu
5.
Výkon střídavého proudu
6.
Transformátor

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f94489f9556e.zip (80 kB)
Nezabalený formát:
Stridavy_proud_fyzika_22.pdf (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse