Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25

Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem probírá středoškolskou fyzikální látku týkající se struktury a vlastností kapalin. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Struktura a vlastnosti plynů - výukový list 8/25 a následující zde Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25.

Obsah

1.
Struktura kapalin
2.
Povrchová vrstva kapaliny
3.
Povrchové napětí
4.
Styk kapaliny se stěnou nádoby
5.
Kapilární tlak
6.
Kapilární elevace a deprese
7.
Teplotní objemová roztažnost
8.
Závislost hustoty na teplotě
9.
Anomálie vody

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9438ac533b1.zip (83 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_vl_kapalin_fyzika_9.pdf (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse