Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25

Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list pojednává o vlastnostech a struktuře pevných látek. Výklad doplňují vzorce, grafická znázornění pro snazší pochopení látky a příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25 a následující zde Fyzika: Změna skupenství - výukový list 11/25.

Obsah

1.
Základní vlastnosti
2.
Ideální krystalová mřížka
3.
Poruchy krystalové mřížky
4.
Vazby v krystalech
5.
Deformace pevného tělesa
6.
Normální napětí, Hookův zákon
7.
Teplotní roztažnost pevných látek

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943c19732e7.zip (78 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_vl_pev_latek_fyzika_10.pdf (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse