Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Struktura a vlastnosti plynů - výukový list 8/25

Fyzika: Struktura a vlastnosti plynů - výukový list 8/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem uvádí do problematiky struktury a vlastností plynů. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Molekulová fyzika a termodynamika - výukový list 7/25 a následující zde Fyzika: Struktura a vlastnosti kapalin - výukový list 9/25.

Obsah

1.
Ideální plyn
2.
Střední kvadratická rychlost
3.
Tlak plynu
4.
Stavová rovnice ideálního plynu
5.
Izometrický děj
6.
Izobarický děj
7.
Izochorický děj
8.
Adiabatický děj
9.
Práce plynu a kruhový děj
10.
Druhý termodynamický zákon

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou grafy. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943784b86fb.zip (92 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_vl_plynu_fyzika_8.pdf (97 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse