Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Změna skupenství - výukový list 11/25

Fyzika: Změna skupenství - výukový list 11/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje fyzikální problematiku změny skupenství. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Struktura a vlastnosti pevných látek - výukový list 10/25 a následující zde Fyzika: Kmitání mechanického oscilátoru - výukový list 12/25.

Obsah

1.
Tání pevné látky
2.
Tuhnutí a krystalizace
3.
Sublimace a desublimace
4.
Vypařování a kapalnění
5.
Sytá pára
6.
Přehřátá pára
7.
Fázový diagram
8.
Vodní pára v atmosféře

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou grafy. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f943d08b096a.zip (66 kB)
Nezabalený formát:
Zmena_skupenstvi_fyzika_11.pdf (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse