Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Gastroschíza - maturitní práce

Gastroschíza - maturitní práce


Kategorie: Biologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní práce se zabývá onemocněním zvaným gastroschíza, což je vrozená vada,
patřící mezi tzv. poruchy uzávěru břišní stěny. Jako rizikové faktory jsou nízký věk matky,
kouření nebo drogy. Nicméně, ve většině případů je příčina neznámá. Na délku hospitalizace dítěte má vliv velikost chirurgického zákroku, počet operací potřebných pro dokončení uzavření břišní stěny, jakož i riziko různých komplikací a problémů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to gastroschíza?
3.
Lékařská péče
4.
Péče v průběhu těhotenství
5.
Porod
6.
Po porodu
7.
Nemocnice se specializovaným centrem
8.
Rodičovská péče o dítě
9.
Nadace a fondy
10.
Statistika
11.
Závěr
Zdroje

Úryvek

"Tato maturitní práce se zabývá onemocněním zvaným gastroschíza, což je vrozená vada,
patřící mezi tzv. poruchy uzávěru břišní stěny. Jako rizikové faktory jsou nízký věk matky,
kouření nebo drogy. Nicméně, ve většině případů je příčina neznámá. Na délku hospitalizace
dítěte má vliv velikost chirurgického zákroku, počet operací potřebných pro dokončení
uzavření břišní stěny, jakož i riziko různých komplikací a problémů.
Co je to gastroschíza?
Gastroschíza je vývojová vada, která se projevuje poruchou uzávěru břišní stěny. Porucha je v
břišní stěně v těsné blízkosti pupku, nejčastěji vpravo od něj. Při narození je délka defektu asi
2-4 cm. Tímto defektem vystupuje z bříška plodu většinou celé vyvíjející se tenké střevo a
často i střevo tlusté. Defekt bývá objeven většinou ve druhém trimestru těhotenství při
vyšetření ultrazvukem, kde je jasně patrný otvor a vystupující vnitřnosti. Počet případů dětí
narozených s gastroschízou se zvýšil v posledních deseti letech. Onemocnění se vyskytuje u
jednoho až dvou z 10 000 živě narozených dětí. Tato vrozená vada není běžně spojena s
žádnými dalšími vrozenými vadami. Avšak přibližně 20 až 40% dětí trpí nějakým typem
gastrointestinální abnormality, nejčastěji to je malrotace (střevo není ve správné poloze),
atrézie (průchod střev je blokován), volvulus (kroucení střeva, přívod krve může být odříznut)
nebo infarkt střeva. Přes tyto a ještě některé další problémy je osud dětí s gastroschízou po
narození ve většině případů příznivý. Na Klinice dětské chirurgie ve FN Motol je přežití dětí s
gastroschízou v posledních letech více než 90%. Při správné léčbě je funkce střeva dobrá. Je
zde též riziko narození mrtvého dítěte. Odhaduje se, že až 75 procent těchto dětí váží méně
než je pro gestační věk obvyklé.
4
Lékařská péče
Péče v průběhu těhotenství
Po zjištění gastroschízy je vhodné pečlivé ultrazvukové vyšetření plodu s cílem odhalit možné
další problémy. Matku je nutné dále sledovat v centru, které se léčbou dětí s gastroschízou
zabývá.
Pokud je dítě menší než by mělo být, při měsíčním ultrazvuku bude provedeno posouzení
růstu plodu, a je-li obava o velikosti plodu, mohou být provedeny další testy.
Doporučuje se i test pohybu dítěte, který má vyloučit narození mrtvého dítěte. Pohyb plodu
začíná přibližně v 26. týdnu těhotenství. Test se provádí každý den po dobu maximálně dvou
hodin. Je dobré používat stejný čas každý den a dělat test po jídle, protože dítě je v této době
nejaktivnější. Při testu se matka soustředí na pohyb dítěte, může si pomoct přiložením rukou
na břicho. V tomto časovém úseku by se měl plod pohybovat až desetkrát. Pokud se však
zjistí, že se dítě nepohybuje, je nutné test zopakovat znovu v průběhu téhož dne. Pokud je
pohyb dítěte nedostatečný, je nutné ihned zavolat lékaře nebo jít přímo do porodnice.
Dvakrát týdně se provádějí nezátěžové testy, začínají kolem 32. týdne těhotenství. Týdenní
biofyzikální profily začínají ve stejnou dobu. Biofyzikální profil plodu je neinvazivní
vyšetření plodu, provádí se ultrazvukem. Sleduje se 5 parametrů, jejich kvalita se boduje (0–2
body); patří k nim pohyby plodu, svalové napětí (tonus) plodu, dýchací pohyby, množství
plodové vody a srdeční činnost plodu."

Poznámka

Gymnázium tř. Kpt. Jaroše

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537b9687c1fa7.zip (85 kB)
Nezabalený formát:
ZMP2.pdf (90 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse