Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Geologická křížovka

Geologická křížovka


Kategorie: Biologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk, Poděbrady

Charakteristika: Práce obsahuje zábavné procvičení znalostí z geologie pomocí křížovky. Obsahuje zadání i řešení.

Obsah

1.
Zadání
2.
Řešení

Úryvek

"Peněžně vysoce ceněné minerály se souhrnně označují jako …
2. Místo, kde se soustřeďuje velké množství daného minerálu
3. Výsledkem práce geologa je geologická …
4. Část matematiky a věda zkoumající útvary se nazývá …
5. Většina krystalů tvoří …
6. Geologova pomůcka sloužící k poznání půdních vrstev
7. Synonymum ke slovu minerál
8. Minerál organického původu sloužící k výrobě šperků, uvnitř se dá občas najít mrtvý hmyz
9. Místo práce geologa se označuje jako…
10. Průmysl zabývající se těžbou nerostných surovin (zvláště železných rud)
11. Věda zkoumající zákonitosti formování krajiny a mapující ji
12. Rovinatý terén se nazývá …
13. Neživou přírodou se zabývají geologické …
14. Prvek se značkou Si
15. Věda zkoumající život v minulých geologických obdobích se nazývá ….
16. Věda studující minerály
17. Geolog používá k záznamům dokumentární …
18. Peněžně ceněný minerál s typickou rudou barvou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53df3d48086e9.zip (379 kB)
Nezabalený formát:
KRIZOVKA___geologie.pdf (394 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse