Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Geologický vývoj a stavba Orlických hor

Geologický vývoj a stavba Orlických hor


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Starohory, Variské vrásnění v Prvohorách. Horninové složení Orlických hor a podhůří. Druhohory – zvětrávání a zalití mořem. Saxonské vrásnění v Třetihorách. Čtvrohory. Charakteristika Třebechovické tabule.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: anat_geol0006.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
GEOLOGICKc_VcVOJ_A_STAVBA_ORLICKcCH_HOR.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse