George Orwell: 1984Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována knize 1984 britského spisovatele George Orwella. Práce popisuje jazykové zpracování, děj knihy. Můžete zde také najít charakteristiku postav, citát a hlavní myšlenku. Není zapomenuto ani na vlastní názor na tuto knihu.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Jazykové zpracování
3.
Děj
4.
Charakteristika postav
5.
Hlavní myšlenka
6.
Názor na knihu
7.
Citát

Úryvek

"Autor: George Orwell
Nakladatelství: Levné knihy
Jazykové zpracování: Antiutopický román. Jsou zde spojeny prvky společenského románu a sci-fi. Reaguje na totalitní režimy, především na stalinismus. Dílo je psáno er-formou, objevuje se v něm hlavně spisovný jazyk, zvláštnost v románu jsou nepřekládaná slova v tzv. newspeaku, (jazyk užívaným v tomto románu).
Je zde zachycen názor Orwella na vývoj světa v příštích několika desítkách let.

Děj: Píše se rok 1984 a svět je rozdělen na tři supervelmoce, které mezi sebou neustále válčí. Oceánii, Eastasii a Eurasii. Vše se odehrává v Londýně, který je hlavním městem Územní oblasti jedna, třetí nejlidnatější provincie Oceánie. Celé Oceánii vládne Strana, kterou vede Velký bratr. Vše se řídí podle hesel: Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Za lidi jsou považováni pouze členové Strany, kteří jsou sledování kamerami na každém kroku a ve vlastních bytech. Elitu a vládnoucí sekci tvoří Vnitřní strana, ta má k dispozici řadu výhod a veškerý luxus. Zbytek jsou řadoví straníci, ti nemají mimo „svobodného“ statutu a ubytování v „novém“ sídlišti žádná zvláštní privilegia nemají. Pořádek udržuje Ideopolicie. Životy lidí jsou do detailu nalinkovány a každá drobnost, která neodpovídá představám Strany, bývá tvrdě potrestána.
Proléti, což jsou dělníci a řemeslníci sledováni nejsou, Strana je pouze využívá jako levnou pracovní sílu, ctižádostiví bývají likvidováni.
Winston Smith pracuje na Ministerstvu pravdy. Mění minulost tak, aby odpovídala představám a prohlášením Strany. Záznamy o bojích s Eastasii nebo Eurasii bývají upravovány podle toho, s kým se zrovna bojuje (ten byl odjakživa jejich nepřítel). Na Ministerstvu pracuje také Julie, která Winstonovi tajně předá jednoho dne mu lístek, že je do něj zamilovaná. Obtížně se domluví na schůzce poblíž Londýna, kde jsou si jisti, že nejsou sledováni. Toho dne navážou milostný poměr, což je ovšem zakázáno, protože životního partnera určuje strana. Oba dva se rozhodnout vstoupit do protistranické organizace, Bratrstva. Několik dnů nato jsou v jejich skrýši zatčeni, protože O'Brien, kterého považovali za přítele je agent Ideopolicie. Poté je Winston vyslýchán na Ministerstvu lásky, zde jsou věznění, mučeni a vyslýcháni političtí vězňové. Winston se tam setkává i s O'Brienem, který ho má přeléčit. Smith je mučen tak dlouho, dokud z něj není věrný člen Strany a zradí Julii. Po tomto procesu je na nedlouho propuštěn, nakonec ale při soudním řízení rozhodnou o jeho zastřelení, vymazání z dokumentů, jako by vůbec nikdy nežil."

Poznámka

gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52f2aa6ae6f8a.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
1984.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse