Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > George Orwell: Farma zvířat

George Orwell: Farma zvířatKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace, Vítkov

Charakteristika: Práce seznamuje nejprve s životem a dílem George Orwella a poté charakterizuje postavy a popisuje děj i jazyk jeho novely Farma zvířat.

Obsah

1.
George Orwell
1.1.
Život
1.2.
Tvorba
1.3.
Romány
1.4.
Eseje přeložené do češtiny
1.5.
Podobná díla a autoři
2.
Farma zvířat
2.1.
Charakteristika
2.2.
Postavy
2.3.
Děj
2.4.
Jazyk

Úryvek

"Farma zvířat - George Orwell
(25. června 1903 Indie – 21. ledna 1950 v Londýně)

- pravým jménem Eric Arthur Blair
- britský novinář, esejista a spisovatel
- sympatizoval s levicí

BIOGRAFIE
Eric Arthur Blair se narodil v Indii. Jeho otec zde v té době pracoval jako úředník britského Impréria, jehož byla Indie součástí. Zpět so Anglie se vrátil v jednom roce. Vyrůstal v Oxfordshiru. Svůj pseudonym Orvel přezval podle místní říčky.
Mladý Blair vystudoval soukromou střední školu a prestižní Eton College. Jelikož mu rodiče nemohli platit studium na universitě, začal v roce 1922 pracovat pro policii v Barmě (tehdejší Britské Indii). Odsud pramení jeho nelibost k imperialismu a rovněž se zde začal klonit k levicové politice. Své zážitky popsal ve své prvotině, románu Barmské dny.
O pár let později se navrátil do Anglie, kde se živil jako novinář a esejista. Nějakou dobu žil „na ulici“ jako tulák a pohyboval se mezi spodinou. To a politické dění v Evropě se jej silně dotýká a stává se antifašistou a kritikem všech nedemokratických politických tendencí. (Hitler se dostává k moci)
Po roce 1936 se Orwell jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války, kde bojoval na straně komunistů (dělnické strany marxistického sjednocení). Zde byl těžce zraněn do krku. Uvědomuje si, že ani komunismus není ideální – je proti extremismu, totalitním režimům. Sám se cítí být socialistou. Druhé světové války se neúčastnil kvůli vleklé tuberkulóze.
Těsně před svou smrtí (1950) napsal svůj nejznámější román 1984. Zemřel na tuberkulózu ve věku 46 let.
Orwellovy náboženské názory jsou složitým problémem. Orwell byl členem anglikánské církve a pravidelně se zúčastňoval jejích bohoslužeb. Obě jeho svatby i pohřeb byly na jeho přání vedeny anglikánským knězem. Ve svém literárním díle však církev i náboženství jako takové spíše kritizoval z pozic levicového ateismu. Orwellův životopisec Stephen Ingle k tomu napsal, že "spisovatel George Orwell se holedbal svým ateismem, zatímco jedinec Eric Blair si uchoval hluboce zakořeněnou zbožnost."

DÍLO
Orwellovy knihy a eseje se netýkají jen politiky, ale komentují život své doby a zabývají se sociálními tématy.
V komunistickém Československu byl na seznamu zakázaných autorů, jeho knihy nemohly oficiálně vycházet.

ROMÁNY
• Na dně v Paříži a Londýně- Orwellovy zážitky z doby, kdy se jako tulák pohyboval mezi chudými
• Barmské dny - život v malé koloniální barmské vesnici rozvíří příjezd mladé anglické dámy. Orwell knihu napsal na základě svých zkušeností při pobytu v Barmě v letech 1922-1927
• Farářova dcera - zamyšlení nad smyslem víry v Boha a nechtěný útěk dcery vesnického faráře do zcela odlišného prostředí
• Cesta k Wigan Pier, Argo 2011 (The Road to Wigan Pier, 1937) - knižní reportáž z velšských dolů
• Hold Katalánsku- zážitky ze svého působení ve Španělské občanské válce
• Nadechnout se- méně známý román ze střední Anglie, líčící útěk do vzpomínek a střet s realitou
• Válečný deník - zážitky z života v Anglii během 2. světové války
• Farma zvířat"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515af4fdd9123.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
G_Orwell_Farma_zvirat.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse