Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Gerontochirurgie

Gerontochirurgie


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Proč dochází k pooperačním komplikacím u starých lidí.Rizikové faktory - změny funkce orgánů, specifické problémy ve stáří. Konstatní a variabilní změny - jejich charakteristika, jak k nim dochází. Konstantní projevy stáří - změny funkce orgánů, stavu výživy, poměrného zastoupení tkání. Pooperační riziko - úmrtnost u lidí do 60 let a nad 60, úmrtnost u akutních výkonů, faktory, které úmrtnost ovlivňují. Multimorbidita - definice, choroby mající z chirurgického hlediska význam: neurologické, oční, kardiovaskulární, plicní, gastrointestinální, endokrinní, urologické, krevní a kostní choroby. Pooperační poruchy ve stáří - kardiovaskulární poruchy, respirační poruchy, ledvinové poruchy, GIT poruchy, regrese pohybového aparátu, imunologické poruchy.

"V organismu starých lidí dochází k variabilním a konstantním změnám.k variabilním změnám většinou dochází následkem poranění a genetickou zátěží( hypercholesterolémie, endokrinní onemocnění, metabolické poruchy).konstatní změny jsou ty, které souvisejí se stárnutím každého organismu:aktivní buněčná hmota ubývá, výkonnost orgánů klesá.
Projevy stárnutí jsou na jednotlivých orgánech rozdílné(postižení CNS, změny kardiovaskulární, respirační, renální a funkce trávicího ústrojí).Jsou také časté změny ve vnitřním prostředí (dehydratace, hypoproteinémie).
Konstantní projevy stáří vyvolávají změny funkcí jednotlivých systémů a orgánů, které ovlivňují pooperační péči ( složení a množství léků, časné zahájení umělé výživy, preventivní opatření k zabránění orgánového selhání)
změny:
a)funkce orgánů (především jater a ledvin)
b)stavu výživy (20% starších hospitalizovaných má projevy podvýživy)
c)poměrného zastoupení jednotlivých tkání(zvýšené množství tuku a úbytek svalové hmoty a objemu vody) ovlivňují farmakoterapii, a to výběr léků, dávkování, dobu léčby a výskyt komplikací."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43cbed11263eb.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
GERONTOCHIRURGIE.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse