Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Globální ekologie v politice Ala Gora

Globální ekologie v politice Ala Gora


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této práci nastiňuje autor cesty Ala Gora (bývalého amerického viceprezidenta) k ekologii, rozebírá jeho dílo Země na misce vah a prokládá jej postřehy z filmu Nepříjemná pravda. Práce by měla čtenáře přesvědčit o nutnosti řešení problému globální ekologie, nikoli o bezchybnosti člověka Ala Gora.

Obsah

1.
Úvod
2.
Země na misce vah - rozbor jednotlivých kapitol
3.
Závěr
Seznam použitých pramenů

Úryvek

"Ve třetí kapitole ukazuje to, co spojuje dění přírody a život člověka a jeho okolí. Bere si za příklad události, ke kterým jsou dokumenty. Na příkladu výbuchu sopky v Indonésii a následné zanesení atmosféry prachem z výbuchu jednoznačně způsobilo, že v příštím roce v období léta byla tak malá viditelnost, že ani neroztál sníh, a to způsobilo ekologický převrat v krajině. Jak i ve filmu Nepříjemná pravda uvádí, tyto akce (přírodní neštěstí),vyvolají reakci (jiné přírodní neštěstí). Nejde zde jen ale o nástin pouhého průběhu či dopadu katastrof, ale ukazuje i ekologicko-sociální dopady. Tímto se pravděpodobně snaží ve čtenáři probudit pochopení a zájem o rizika, která nám hrozí, pokud nezačneme jednat."

Poznámka

Velmi dobře napsaná práce, doplněná o vysvětlivky k jednotlivým bodům.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x459c4cdbe636d.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Globalni_ekologie_v_politice.doc (67 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse