Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Globální problémy: Znáte jejich řešení? - anglicky

Globální problémy: Znáte jejich řešení? - anglicky


Kategorie: Angličtina, Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o aktuálním tématu globálních problémů. Začíná krátkým úvodem, který vysvětluje, co to vlastně globální problémy jsou. Následuje jejich rozdělení do dvou skupin - sociální a ekologické problémy. Dále zde nalezneme výčet a popis několika nejznámějších problémů a návrh na jejich možná řešení.

Obsah

1.
Globální problémy - oč se jedná
2.
Sociální problémy
3.
Ekologické problémy
4.
Válečné konflikty
5.
Hladomor
6.
Rasismus a diskriminace
7.
Nemoci

Úryvek

" The Earth's climate has changed many times during the Earth's history. These changes are still proceeding, but their origin isn’t natural. Today, people have great participation on these changes. The Earth’s temperature started increasing in 19th century, when the Industrial Revolution was.The average temperature has increased about 0,3 to 0,8 Celsius degree. The Greenhouse effect is the major cause. This effect is origined by greenhouse gases (methan, freons, carbon dioxide…),which are produced by human activities.Energy from the sun heats the Earth’s surface and part of this energy is beated back into space. But this greenhouse gases keep this energy in the atmosphere due to the increasing planet’s temperature.
But the greenhouse effect is important for us. Without this natural process, temperature would be the much lower than is. But now it is becoming bigger. People pollute the air with greenhouse gases , which are coming from the cars, fossil fuels combustioning, industry, electric powerstations, agricultural processes and other human activities. And what does the global warming results in? For example artic ice melting, desertification, drtiny out of lakes, the places of flooding which are situated near the sea and the others."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45c9d482e066b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Global_problems.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse