Gravitační pole 1


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje řešené příklady a přehled pojmů pro zopakování a procvičení fyzikální látky o gravitačním poli. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady
3.
Řešení

Úryvek

"Teorie:
Newtonův gravitační zákon, gravitační zrychlení a intenzita gravitačního pole (znát vztahy mezi veličinami např, když se zvětší vzdálenost mezi tělesy 2x, kolikrát se zmenší gravitační síla), tíhová síla, tíha, tíhové zrychlení a jeho velikost v různých zeměpisných šířkách..

2.212 Dva hmotné body ve vzdálenosti r se navzájem přitahují silou 4 mN. Jak velkou silou se navzájem přitahují, je-li jejich vzdálenost a) 2r, b) r/2, c) r/3?
2.214 Jak velkou gravitační silou se navzájem přitahují dvě dotýkající se homogenní koule, každá o poloměru 25 cm a hmotnosti 4 000 kg?
2.217 Určete velikost intenzity gravitačního pole při povrchu Země, víte-li, že na člověka o hmotnosti 50 kg působí gravitační síla o velikosti 490 N.
2.218 Velikost intenzity gravitačního pole na povrchu Země je 9,8 N  kg–1. Jak velká je intenzita gravitačního pole ve vzdálenosti a) RZ, b) 2RZ od povrchu Země?
2.220 Na spojnici středů Země a Měsíce najděte místo, v němž je výsledná intenzita složeného gravitačního pole Země a Měsíce nulová. Hmotnost Měsíce MM = MZ/81, vzdálenost středu Měsíce od středu Země r = 60RZ. Výsledek vyjádřete pomocí poloměru Země RZ."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.
Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522f306221c12.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
Gravitacni_pole_1.doc (71 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse