Gravitační pole 2Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje řešené příklady a stručnou osnovu učiva pro zopakování a procvičení fyzikální látky o gravitačním poli. Vhodné jako příprava do hodin i k maturitě.

Obsah

1.
Teorie
2.
Příklady
3.
Řešení

Úryvek

"Teorie:
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země – vrhy: popis složeného pohybu ve směru osy x a y, vztahy pro určení polohy a rychlosti tělesa v daném čase, základní charakteristiky vrhu (maximální výška, dálka vrhu, čas dopadu, rychlost dopadu)
Pohyby těles v centrálním gravitačním poli: charakteristika centrálního pole, popis pohybu tělesa v závislosti na rychlosti udělené tělesu, kruhová rychlost, první kosmická rychlost, Keplerovy zákony.

2.232 Jak velkou rychlostí tryská voda z trubice vodotrysku, jestliže vystupuje do výšky 5 m?
2.234 Míč padal volným pádem z výšky 20 m a po dopadu na zem se odrazil rychlostí poloviční vzhledem k rychlosti dopadu. Do jaké výšky po odrazu vystoupil?
2.236 Míč vržený svisle vzhůru se vrátil na zem za dobu 4 s. Do jaké výšky vystoupil?
2.238 Z věže vysoké 45 m byl vržen vodorovným směrem míč počáteční rychlostí 10 m  s–1. Určete souřadnice polohy míče za dobu t1 = 1 s, t2 = 2 s, t3 = 3 s od počátku jeho pohybu. Ve vhodném měřítku pak nakreslete trajektorii míče.
2.240 Z okna domu ve výšce 20 m nad vodorovnou rovinou vyhodil chlapec vodorovným směrem tenisový míček rychlostí 5 m  s–1. Určete: a) za jakou dobu a v jaké vzdálenosti od domu míček dopadne, b) jak velká je rychlost dopadu míčku.
2.244 Hráč vykopl míč z povrchu hřiště pod úhlem 45 počáteční rychlostí 20 m  s–1. Určete: a) do jaké výšky míč vystoupil, b) do jaké vzdálenosti od místa vykopnutí míč dopadl na hřiště.
2.246 Určete velikost kruhové rychlosti a oběžnou dobu družice, která obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povrchem. Hmotnost Země je 6  1024 kg, poloměr Země 6 370 km.
2.247 Určete velikost rychlosti Měsíce, který opisuje kolem Země kružnici o poloměru 384 000 km. Hmotnost Země je 6  1024 kg.
2.252 Na základě astronomických pozorování bylo zjištěno, že měsíc Deimos obíhá kolem planety Mars po kružnici o poloměru 23 500 km rychlostí 1,35 km  s–1. Určete hmotnost Marsu.x
2.258 Doba oběhu Marsu kolem Slunce je přibližně 1,9 roku. Určete jeho střední vzdálenost od Slunce.
2.259 Střední vzdálenost planety Neptun od Slunce je 30 AU. Jaká je jeho oběžná doba?"

Poznámka

Práce obsahuje grafy.
Vimperk

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x522f30ede3951.zip (76 kB)
Nezabalený formát:
Gravitacni_pole_2.doc (105 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse