Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Günther von Hagens: Bodies aneb Nazí a mrtví - recenze výstavy

Günther von Hagens: Bodies aneb Nazí a mrtví - recenze výstavy


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá kontroverzní výstavou plastinovaných lidských těl, která proběhla v pražské Lucerně v květnu 2007. První část informuje o autorovi výstavy profesoru Güntherovi von Hagensovi, jeho životních osudech a o technice "plastinace" použité ke konzervaci těl. Druhá část je polemikou o umělecké či vědecké hodnotě výstavy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Günther von Hagens
3.
Co je plastinace?
4.
Proč takové emoce
5.
Závěr

Úryvek

"Co je vlastně plastinace? Je to postup, který v šesti krocích vytvoří z lidského těla ( nebo těla jiného živočicha, např. koně) exponát, který nepodléhá zkáze. Prvním krokem plastinace je fixace těla nastříknutím formaldehydu do tepen což usmrtí mikroorganismy a zabrání rozkladu. Následuje preparace, při které jsou vypreparovány anatomické struktury, které mají být zachovány. Podle složitosti trvá 500 až 1000 pracovních hodin. Následuje odstranění tuku a vody, které jsou nahrazeny acetonem. Proces trvá 14 dní až 3 měsíce. Čtvrtým a nejdůležitějším krokem plastinace je napuštění těla silikonovým kaučukem které se provádí tak, že ve vakuu je aceton odpařen a nahrazen kaučukem, což trvá 2 až 5 týdnů. Následuje umístění těla do požadované polohy, ve které je zafixováno dráty. Posledním, šestým krokem je vytvrzení kaučuku speciálním plynem. Výsledkem je plastinovaný, trvanlivý exponát, jaký máme možnost vidět na výstavě, kterou již na celém světě hlédlo několik milionů lidí.
Proč tedy takové emoce? Základním problémem patrně je otázka, zda jde o svérázný druh „umění“ nebo už o něco jiného. Myslím, že výstavu je zapotřebí posuzovat ze dvou hledisek: z hlediska vědy a z hlediska etiky. Z hlediska vědy jsou mnohé exponáty jednoznačně přínosné, a to nejen pro studenty medicíny. Plíce kuřáka a jejich srovnání s plícemi nekuřáka, zdravá játra a játra zničená cirrhózou jsou jednoznačně přínosné pro prevenci kouření a alkoholu. Možnost shlédnout i jiné anatomické struktury, například kompletní arteriální systém a stádia vývoje plodu, je neméně zajímavá. Rozpaky ale vzbuzují rozřezané mrtvoly usazené kolem šachové či karetní partie. Přiznám se, že nechápu, co tím chtěl autor říci.
Výstava vzbudila odpor především církevních kruhů. „Výstava mrtvých těl je jeden z nejodpornějších útoků na důstojnost lidské bytosti v dějinách naší civilizace“ horlí kněz Tomáš Halík a žádá zákaz výstavy. Neodpovídá už ovšem na otázku, proč v takovém případě církev stejně vehementně nehorlí proti vystavování těl mumifikovaných mnichů v katakombách.
Zastánci výstavy argumentují především tím, že primárně jde o popularizaci vědy, technika plastinace je podle nich unikátní a dává vědě rozsáhlé nové možnosti. Ovšem i u nich vzbuzuje odpor performance „sportujících“ mrtvol.
Jediným bodem, ve kterém se tedy odpůrci i zastánci shodnou, je původ těl, která pocházejí z Číny a nelze proto zjistit, zda tito lidé s použitím svých těl pro tyto účely ante finem souhlasili.
Kde je tedy pravda? Myslím si, že je obtížné považovat výstavu za „umění“, nicméně nové, avantgardní umělecké směry to nikdy neměly lehké. V každém případě je možné ji vnímat jako vědeckou expozici. Který názor převáží, ukáže patrně až čas. Za nepřijatelné považuji pokusy o zákaz výstavy. Svoboda projevu je hodnotou nejvyšší. Nikdo nikoho nenutí, aby na výstavu chodil. "

Poznámka

Práce obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c8f6375bd94.zip (105 kB)
Nezabalený formát:
Gunther_von_Hagens.doc (130 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse