Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Havran, Edgar Allan Poe

Havran, Edgar Allan Poe


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Rozbor autorovy nejznámější básně, která se stala známá už během autorova života. Rozbor je vhodný ke státní maturitě z ČJ.

Obsah

1.
Autorův životopis
2.
Literární druh a žánr
3.
Jazykové prostředky
4.
Hlavní myšlenka
5.
Charakteristika lyrického subjektu
6.
Děj
7.
Obecné informace
8.
Symboly
9.
Překlady
10.
Období

Úryvek

"Autor: 1809-1849
-americký, romantický básník,prozaik,lit. teoretik a esejista
-zakladatel detektivního žánru
-Pocházel ze 3 dětí(postižená sestra Rosalie). Ve 3 letech po smrti rodičů byl svěřen do
sirotčince. Poté se ho ujala rodina Allanů(dobré postavení) a odtud pochází jeho 2. jméno.
Čas s rodinou pobýval v Anglii odkud čerpá inspiraci. Na University of Virginia studoval
literaturu,ale dostal se do potíží s alkoholem a začal mít dluhy, kvůli čemuž se rozešel
s rodinou. Oženil se se svou 13 letou sestřenicí Virginií, která za 14 let umřela na tuberu. Poté
měl ještě 2 vztahy, které ovšem rozbil. Skoro celý život žil v bídě,hodně pil, užíval drogy a byl
schopný si znepřátelit ty, kteří mu chtěli pomoci, i když se jeho díla ujala už za jeho života.
Vydáním Havrana se stal velice populárním. Na chodníku v Baltimoru byl nalezen v deliriu a
následně byl převezen do nemocnice, kde po 4 dnech komatu zemřel.
-JÁMA A KYVADLO….
Lit. druh: lyrická báseň (nepatrně epiky)
Lit. žánr: báseň
Jazykové prostředky: -ich forma
-108 veršů
- Používá tzv. vnitřní rým
-trochej-stopy se skládají z dlouhé slabiky následované krátkou
- v originále je spousta archaismů,básnických obratů,přirovnání.
Podobně je tomu v překladech.
-Sloky po 6 verších- 6. Verš je kratší- plní funkci refrénu
-Opakuje se zde slovo NEVERMORE a jeho variace
- Dostál NEVERMORE nepřekládá
Důležitá je zvukomalebnost refrénu- obsahuje O a R.
Téma: smrt, láska, smutek, strach, osamělost, smrt spojená s krásou, utrpení milence
Hl. myšlenka: nedá se říct, že by se smířilo se smrtí své lásky, ale plně si uvědomil, že už se
nikdy nevrátí.
Kompozice:- Báseň graduje od začátku do konce
Nejdřív vymýšlí zápletku, pak přemýšlí nad délkou( původně 100 veršů), dále se zaobírá
oborem básně(o čem báseň bude), pak tón básně(smutek)
-Musel najít tvora, který opakuje, ale neví co říká. Nejdřív ho napadl papoušek, ale ten
nenaháněl hrůzu, proto zvolil krkavce.
-VÍCE VIZ FILOZOFIE BÁSNICKÉ SKLADBY
Hl. hrdina: Osamělý muž, kterému zemřela jeho velká láska Lenora a on na ni vzpomíná a
snaží se smířit s její smrtí, ale toho není schopen protože smutek je příliš velký.
Děj: O půlnoci někdy v lednu(rok po smrti Lenory) uslyší muž zaklepání na dveře. Jde se podívat kdo to je, ale nikde nikdo. Vrátí se do pokoje, ale pořád slyší divné zvuky. Do pokoje vletí havran. Muž se s ním dá do řeči, ale havran vnímá a pokaždé mu odpoví NEVERMORE. Muž si postupně uvědomuje, že to není obyčejný havran, ale snad posel ze země mrtvých.
Obecně: - původně The Raven= krkavec, ale je to přeloženo jako havran,protože to zní
zlověstněji.
-chtěl stvořit dokonalou báseň což se mu v mnoha ohledech povedlo. Vydal k tomu dílo FILOZOFIE BÁSNICKÉ SKLADBY, které je utvořeno jakoby před napsáním Havrana a popisuje v něm jak postupoval.
- Havran poprvé uveřejněn r. 1845
Symboly: Havran- temno, smrt, mystika, tajemno
Palas Athéna- symbol učenosti a moudrosti
Menetekel- tvá vláda je u konce. Předzvěst pekla
Palas Athéna představuje racionalitu, rozum a moudrost. Tvoří protiklad havranovi, který sedí a je symbolem strachu, nadpřirozena. Muž se v ní snaží najít rozumové vysvětlení toho všeho, ale i tak ho při pohledu na havrana napadají nejrůznější myšlenky na Lenoru.
Překlady: Jaroslav Vrchlický-2x- vydává i parodii.
Vitězslav Nezval
Karel- Dostál- Lutimov- nepřekládá NEVERMORE
Charles Bodlair"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d605d758e45.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Havran.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse