Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Henrik Ibsen: Divoká kachna

Henrik Ibsen: Divoká kachnaKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Divoká kachna, jehož autorem je Henrik Ibsen.

Obsah

1.
Henrik Ibsen: Divoká kachna

Úryvek

"Divoká kachna
Ibsen Henrik
Velkoobchodník a boháč Werle pořádá hostinu na počest svého syna Gregerse, který přijel domů na návštěvu. Gregers však otce nemiluje - naopak jej nenávidí za to, jak se choval ke své manželce, Gergersově matce. Gregers žije jen z platu, jejž dostává jako účetní. Na jeho přání je na hostinu pozván také fotograf Hjalmar Ekdal, jeho druh ze školy, kterého neviděl dlouhých sedmnáct let. Tehdy prý otec Ekdalův a Gregersův společně prováděli jakési nekalé obchody, jež starého Ekdala zničily a přivedly do káznice. Gregersův Otec se z toho chytře vyvlékl a časem neobyčejně zbohatl. Starý Ekdal je úplně tělesně i duševně zničen a žije ze skromného platu za opisování ve Werlově písárně. Hjaalmara dal Werle vyučit fotografem, zařídil mu atelier a oženil jej s Ginou Hansenovou, Werlovou milenkou. To Gregersovi druhdy prozradila jeho zemřelá matka. Werle se chce nyní oženit se svou hospodyní a nabízí synovi společenství v obchodě. Gregers odmítá – chce ukázat Hjalmarovi, který v starém Werlovi ctí svého dobrodince, jaké byly důvody Werlovy laskavosti k Hjalmarovi. Gina i dcerka Hedvika Hjalmara zahrnují láskou. Hjalmar se cítí šťasten. Jeho otec si zařídil chov drůbeže a králíků a pobyt mezi nimi je jeho radostí. Nejkrásnější kouskem mezi touto zvířenou je Hedvičina divoká kachna, kterou Werle kdysi postřelil a již pes donesl z močálu, kam spadla. Gregers by chtěl Hjalmara a jeho rodinu vyvést z mravního močálu, do něhož zapadli, nevědouce o tom. Najme si u Hjalmarů pokojík. Nemůže-li být napraveno, čím bylo starému Ekdalovi Gregersovým otcem ukřivděno, chce Gregers, aby aspoň syn a jeho rodina byli vyvedeni z klamu. Vyjeví proto Hjalmarovi Gininu minulost. Werlova hospodyně oznamuje, že si ji starý Werle vezme za ženu. Bude prý potřebovat pomoc, protože mu hrozí ztráta zraku – zároveň posílá starý Werle Hedvice odkaz. Hjalmar z okolnosti, že Hedvika má též slabý zrak, pojme podezření, že Hedvika není jeho. Roztrhá listinu o odkaze a surově odstrčí Hedviku, která se k němu laská, a hotoví se rodinu opustit. Gregers namluví Hedvice, aby zatřelila divokou kachnu, již má tolik ráda, na důkaz, že se chce lásce k otci obětovat. Když však slyší otce pochybovat o její lásce, obrátí pistoli proti sobě."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4e5f87d74e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
H_Ibsen_Divoka_kachna.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse